شنبه 2 بهمن ماه 1400 ساعت 19:01
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي در تابستان /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1400/02/25

1400/03/25

2

معرفي نامه اوليه

1400/02/25

1400/04/01

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1400/02/25

1400/04/10

4

معرفي نامه نهايي

1400/02/30

1400/04/15

5

انتخاب واحد

بر اساس تقويم آموزشي

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.