شنبه 9 اسفند ماه 1399 ساعت 00:33
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي در تابستان /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1398/12/03

1399/04/01

2

معرفي نامه اوليه

1398/12/10

1399/04/04

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1398/12/10

1399/04/10

4

معرفي نامه نهايي

1398/12/10

1399/04/11

5

انتخاب واحد

1399/04/14

 1399/04/15

 

 

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.