چهارشنبه 19 مرداد ماه 1401 ساعت 02:59
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1401/02/25

1401/03/25

2

معرفي نامه اوليه

1401/02/25

1401/04/01

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1401/02/25

1401/04/10

4

معرفي نامه نهايي

1401/02/30

1401/04/15

5

انتخاب واحد

براساس تقويم آموزشي                 براساس تقويم آموزشي

6

ارسال نامه گروه

----

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.