شنبه 2 بهمن ماه 1400 ساعت 17:45
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال دوم سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1399/09/29

1399/11/11

2

معرفي نامه اوليه

1399/09/29

1399/11/12

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1399/09/29

1399/11/13

4

معرفي نامه نهايي

1399/09/29

1399/11/14

5

انتخاب واحد

              1399/11/14                   1399/11/16

6

ارسال نامه گروه

----

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.