جمعه 30 مهر ماه 1400 ساعت 16:17
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1400/06/15

1400/07/11

2

معرفي نامه اوليه

1400/06/15

1400/07/11

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1400/06/15

1400/07/19

4

معرفي نامه نهايي

1400/06/15

1400/08/03

5

انتخاب واحد

1400/06/22

                       1400/06/24 

6

ارسال نامه گروه

----

-------کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.