شنبه 12 آذر ماه 1401 ساعت 12:17
وب سايت مرکزي
برنامه اخذ کارآموزي نيمسال اول سال تحصيلي /

رديف

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

1

درخواست دانشجويي

1401/06/20

1401/07/10

2

معرفي نامه اوليه

1401/06/20

1401/07/10

3

تحويل موافقت شرکت به گروه آموزشي

1401/06/20

1401/07/20

4

معرفي نامه نهايي

1401/06/20

1401/08/05

5

انتخاب واحد

بر اساس تقويم آموزشي

                       

6

ارسال نامه گروه

----

-------کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.