شنبه 11 تير ماه 1401 ساعت 03:57
وب سايت مرکزي
موقعيت صفحه
برنامه دروس خود خوان در ترم اول /
متن

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

تکميل وتحويل فرم خودخوان به گروه هاي آموزشي توسط دانشجو(در دو نسخه)

15/06/99

25/06/99

تحويل فرم توسط گروه ها به آموزش کل

 

26/06/99

انجام امور مربوط به اخذ درس خودخوان در آموزش کل

29/06/99

31/06/99

اخذ و ثبت درس خودخوان توسط دانشجو در سيستم گلستان

01/07/99

02/07/99

پايان ثبت نام ترم

 


 امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه اول)

13/07/99

15/07/99

            
               امتحان درس خودخوان با هماهنگي گروه (بازه دوم)


13/10/99
 
 
  15/10/99

تحويل فرم اعلام نمره درس معرفي به استاد(گزارش 1175) به همراه سوال و پاسخنامه امتحاني به آموزش جهت قفل آموزش

 

 99/10/25

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.