چهارشنبه 6 مهر ماه 1401 ساعت 16:57
وب سايت مرکزي
روابط عمومي / شماره تلفن هاي ضروري /

رديف

واحد سازماني

شماره تلفن

داخلي

1

دفتر رئيس

44215659 (034) کد

 

2

معاون توسعه و پشتيباني

44211959

 

3

معاون آموزشي

44210734

 

4

دفتر نمايندگي نهاد رهبري

44210564

 

5

آموزش کل

44210371 

 

6

حراست

44215675
09136664550

 

7

امور مالي

44210736

 

8

دفتر فني

44210053

 

9

تاسيسات

44210053

 

10

کارگزيني

44210347


11

روابط عمومي

44215868

 

12

امور دانشجويي

(رفاهي و کانون ها و انجمن ها و خوابگاه)
44210369
(روابط عمومي)
44215868

 

13

امور فرهنگي

44215868

 

14

بخش رياضي

44215674

 

15

بخش جهانگردي

44215674

 

16

دفتر خوابگاه دانشگاه

(شهرک دوستي)
44340061

 

17

کتابخانه

-

 

18

خدمات ماشيني 

44216377  

 

19

امور شهريه

44216377  

 

20

انفورماتيک

44216377

 

21

بودجه - دفتر جذب وکميته انضباطي

44211959

 

22

گروه رياضي

44215674

 

23

گروه آمار

44215674

 

24

گروه علوم کامپيوتر

44215674

 

25

گروه زبان انگليسي

44215674

 

26

گروه جهانگردي

44215674

 

27

گروه فناوري اطلاعات

44210370

 

28

گروه صنايع

44210370

 

29

گروه مکانيک

44210370

 

30

آزمايشگاه

44216299

 

31

دبيرخانه

-

 

32

انتظامات

44210348

 

33

 سلف سرويس

44210348

 

34

کارپردازي

44214370

 

35

آبدارخانه

-


36

انبار

-

 

37

صندوق پستي

314-76615

 

38

وب سايت مجتمع

www.bam.ac.ir

 

39

ايميل مجتمع

info@bam.ac.ir

 

40

آدرس مجتمع

بم، بزرگراه خليج فارس، مجتمع آموزش عالي

 

41

کد پستي

14477-76613

 


تاريخ بروزرساني  1399/08/14


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.