دوشنبه 2 خرداد ماه 1401 ساعت 01:38
وب سايت مرکزي
تابلو اعلانات صفحه پنجم /

قابل توجه دانشجويان محترم

با عنايت به مصوبه ي ششمين نشست از دوره هفتم هيئت امناي دانشگاه شهيد باهنر کرمان مورخ 18/11/95 مبني بر دريافت هزينه بابت ارائه ي خدمات از متقاضيان و دانشجويان دوره هاي  مختلف موسسات عضو هيئت امنا، به استحضار مي­رساند اين مصوبه طبق تعرفه ي جدول زير از ترم آينده از دانشجويان متقاضي اخذ مي­گردد که به تشخيص هيئت رئيسه در سال­هاي آتي نسبت به سال قبل تاسقف 10 درصد قابل افزايش مي ­باشد.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.