شنبه 11 تير ماه 1401 ساعت 04:25
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

 

1400/11/12

 

1400/11/14

شروع کلاسها

1400/11/16 1401/03/18

امتحانات

1401/03/19 1401/04/02

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و  اضافه

1400/11/16 1400/11/17

ثبت نام با تأخير

1400/11/18 1400/11/19

پايان ثبت نام

 

 1400/11/19

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

1401/03/04 1401/03/10

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  1401/03/11

1401/03/12

درخواست مرخصي تحصيلي

1400/11/16 1400/11/29

درخواست  حذف ترم

1400/11/30 1401/03/18

ارزشيابي اساتيد

1401/03/13 1401/03/18

حداکثر زمان تأييد  و قفل نمره استاد

-----

1401/04/07 

قفل  آموزش

 

1401/04/08 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.