شنبه 2 بهمن ماه 1400 ساعت 19:34
وب سايت مرکزي
برنامه زمان بندي نيمسال دوم /

عنوان

از تاريخ

تا تاريخ

انتخاب واحد

 

1399/11/29

 

1399/12/01

شروع کلاسها

1399/12/02 1400/04/03

امتحانات

1400/04/05 1400/04/20

تفکيک و ادغام

 

 

حذف و  اضافه

1399/12/04 1399/12/05

ثبت نام با تأخير

1399/12/09 1399/12/10

پايان ثبت نام

 

 1399/12/16

زمان ارائه دروس

 

 

درخواست حذف اضطراري (دانشجو)

1400/03/22 1400/03/28

تأييد حذف اضطراري (اساتيد)

  1400/03/29

1400/03/30

درخواست مرخصي تحصيلي

1399/12/02 1399/12/15

درخواست  حذف ترم

1399/12/02 1400/04/04

ارزشيابي اساتيد

1400/03/31 1400/04/04

حداکثر زمان تأييد  و قفل نمره استاد

-----

1400/04/25 

قفل  آموزش

 

1400/04/27 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.