يکشنبه 1 خرداد ماه 1401 ساعت 05:50
اميرعباس ابويي
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات مجله /
  • اليپس مسيحي; اميرعباس ابوئي مهريزي. "مسيريابي روبات بازويي با استفاده از برنامه ريزي غيرخطي عدد صحيح مختلط". نشريه مهندسي صنايع, 47, 1, 1392, 55-68.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.