سه شنبه 6 مهر ماه 1400 ساعت 16:43
مرکز رشد مجتمع آموزش عالي بم
فرآيند استقرار واحدهاي فناور مرکز رشد مجتمع آموزش عالي با همت و مساعدت مرکز رشد و نوآوري افضلي پور تهيه و تکميل شده است.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.