چهارشنبه 19 مرداد ماه 1401 ساعت 04:40
سايت امور رفاهي مجتمع آموزش عالي بم
اهداف و شرح وظايف شوراي رفاهي
 باستناد ماده۷ آئين نامه اجرائي تبصره ۴۵ قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران وزارت خانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و ساير وزارتخانه ها ي ذيربط موظفند ستاد رفاهي اعضاي هيات علمي را تشکيل دهند.

 ستاد رفاه اعضاي هيات علمي وزارتخانه ها وظيفه تامين مسکن زمين تسهيلات اعتباري از سيستم بانکي، مصالح ساختماني، اخذ پروانه ساختمان و ساير امور لازم در ارتباط با اجراي اين آئين نامه را بعهده خواهد داشت.

شوراي رفاهي رفاه موسسه بعنوان يکي از زير مجموعه هاي معاونت مالي و  امور اداري مجتمع با هماهنگي و نظارت ستاد امور رفاهي وزارتخانه، با هدف ارائه خدمات و تسهيلات رفاهي به کارکنان دانشگاه اعم از هيات علمي و کارکنان نقش مهمي در اين زمينه داردو به استناد ماده۳ آئين نامه اجرائي تبصره ۴۰ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۴ شيوه نامه شوراي رفاهي مرور فعاليتها و وظايف شوراي رفاهي به شرح زير است:

الف) سياستگذاري و برنامه ريزي هاي کوتاه مدت و بلند مدت براي رسيدگي به امور معيشتي و رفاهي کارکنان و ارائه پيشنهاد جهت طرح در هيات امنا
 ب) سياستگذاري و برنامه ريزي جهت ارائه تسهيلات وام
ج) برنامه ريزي، ساماندهي، همکاري و هماهنگي فعاليتهاي تعاوني هاي مصرف، مسکن و صندوقهاي وام موسسه و کمک هاي لازم حسب مورد
 و) برنامه ريزي ،ساماندهي در جهت ايجاد، احداث، تکميل و بهره برداري از پروژه هاي رفاهي و مجموعه هاي فرهنگي ورزشي موسسه
ز) تهيه ، تدوين و اجراي آيين نامه  نحوه استفاده از مهمان سرا، استادسرا و خانه هاي سازماني و ساماندهي منازل مسکوني و تخصيص منازل از طريق امتياز بندي به اعضاي هيات علمي
 ح) تصويب ضوابط رفاهي مندرج در آيين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي و پيشنهاد براي طرح در هيات امنا موسسه

اخبار و اطلاعيه هاي امور رفاهي
ضوابط اجرايي بودجه هزار و چهارصد و يک
دانلود فايل ....
امکان استفاده از مهمانسراي دانشگاه نيشابور تابستان 98
پرداخت تسهيلات يک روزه بانک تجارت
بانک تجارت تسهيلات ويژه اي را براي کليه ....
تسهيلات بانک تجارت
با سلام واحترام با هماهنگي بعمل آمده با بانک تجارت مقرر گرديد تعدادي وام به شرح ذيل براي اعضاي مجتمع در نظر گرفته شود...
دومين جلسه هم انديشي تشکيل صندوق وام اعضاي هيات علمي و کارکنان مجتمع
دومين جلسه هم انديشي تشکيل صندوق وام اعضاي هيات علمي و کارکنان مجتمع با هدف عضوگيري و تشکيل هيات رئيسه روز يکشنبه مورخ 10/2/96 ساعت 14:30 در سالن بسطامي ...


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2022 Bam University. All rights reserved.