يکشنبه 26 آذر ماه 1396 ساعت 07:58
گروه جهانگردي و هتلداري

نام ونام خانوادگي : مرتضي بذر افشان
رشته و گرايش : مديريت گردشگري - برنامه ريزي توسعه
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bazrafshan@bam.ac.ir

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.