دوشنبه 23 مهر ماه 1397 ساعت 20:35
وب سايت امور دانشجويي
اداره تربيت بدني / اهداف برنامه ها و وظايف /

اهداف کلي :
1-توسعه فضا و امکانات ورزشي در دانشگاه
2-افزايش رشته هاي ورزشي و ورزشکاران دانشگاهي

اهداف جزئي:
1-تشکيل تيم هاي ورزشي دانشجويي و کارمندي ( دختر و پسر(
2-توسعه ورزش همگاني در سطح دانشگاه
3-تشکيل انجمن هاي ورزشي دانشجويي و کارمندي
4-تامين وسايل ورزشي مورد نياز مراکز ورزشي
5-برگزاري اردوهاي ورزشي در سطح استان و کشور
6-برگزاري مسابقات ورزشي درون سازماني
7-اعزام تيم هاي ورزشي به مسابقات استاني ، منطقه اي و کشوري


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.