سه شنبه 3 ارديبهشت ماه 1398 ساعت 14:31
حوزه معاونت پژوهشي


 معرفي پژوهشگران برتر مجتمع آموزش عالي بم 
امتيازات پژوهانه (گرنت) بر اساس آخرين آيين‌نامه‌هاي پژوهانه مصوب مجتمع محاسبه مي‌گردد.
 سال ۱۳۹۶
​ - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزش - استاديار دانشکده رياضي و محاسبات - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۳۲.۵
پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: آناهيتا اميرشجاعي - مربي (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۱۱.۰۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: ابوصالح نادري -  (عضو هيأت علمي طرح سربازي با مدرک دکتري) - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۱۵.۹
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار  (عضو هيأت علمي رسمي) - امتياز پژوهانه بدون ضريب: ۳۲.۵
سال ۱۳۹۵
 - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزش - استاديار دانشکده رياضي و محاسبات - امتياز پژوهانه: ۷۴.۳
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: آناهيتا اميرشجاعي - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه:۱۴.۷۸۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: فرهاد محسني‌فر - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه: ۲۸.۹۵
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار (عضو هيأت علمي رسمي) امتياز پژوهانه: ۷۴.۳
سال ۱۳۹۴
 - پژوهشگر برتر مجتمع: فرشته فروزش - استاديار دانشکده رياضي و محاسبات  - امتياز پژوهانه: ۴۸.۰۵
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: مرتضي بذرافشان - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۲۲.۰۵۷۵
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: فرهاد محسني‌فر - مربي (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۱۶.۷۸
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: فرشته فروزش - استاديار  (عضو هيأت علمي پيماني) - امتياز پژوهانه: ۴۸.۰۵
سال ۱۳۹۳
 - پژوهشگر برتر مجتمع: 
​ پژوهشگر برتر دانشکده گردشگري: 
 - 
پژوهشگر برتر دانشکده فني و مهندسي: 
​ - 
پژوهشگر برتر دانشکده رياضي: 
سال ۱۳۹۲
 - پژوهشگر برتر مجتمع: موسي عبدي -  مربي گروه آموزشي آمار (عضو هيأت علمي پيماني) امتياز پژوهانه: ۱۰.۷۵
​ - در اين سال به دليل کم بودن تعداد اعضاي هيأت علمي داراي امتياز پژوهانه، فقط يک پژوهشگر برتر انتخاب گرديد.
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.