سه شنبه 30 بهمن ماه 1397 ساعت 03:52
حوزه معاونت پژوهشي
آيين‌نامه‌ها و فُرم‌هاي ويژه اعضاي هيأت علمي 
 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي

-
 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها (آخرين تغييرات تا پايان سال ۱۳۹۵که  تغييرات بعدي در صورت به‌وجود آمدن، در ذيل مي‌آيد.)


- اصلاحيه مواد ۹۶و ۹۷ و ۹۸ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ (مدت خدمت ، سن بازنشستگي و...)

- پاسخ به يک استعلام مکرر دانشگاه‌ها- نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ وزارت عتف (اجراي ماده ۱۲۱ آيين‌نامه استخدامي براي ماده ۵۲ و ۵۳ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي- موارد پايه‌هاي استحقاقي، تشويقي و اعطاي يک پايه بابت ارائه کارت پايان خدمت نظام وظيفه اعضاي هيأت علمي پيماني و...)

-
شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ۱۳۹۵/۰۷/۲۷  (شماره ۱۷۰۳۳۴\و  مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ لازم‌الاجرا از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱)

- يک اصلاحيه به شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقا ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ (در مورد حذف دوره تعهد خدمت نظام وظيفه سرباز-هيأت علمي در احتساب براي حداقل مدت اشتغال براي ارتقاء به مرتبه بالاتر)

 - ارائه جزئياتي براي  بندهايي از ماده  ۳  آيين‌نامه ارتقاء و همچنين مواد ۲ و۵ شيوه‌نامه اجرايي آن  (نامه ۱۵/۱۴۹۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ وزارت عتف) 
 اين جزئيات درباره  موارد زير است:
 - مرجع فهرست نشريات علمي-پژوهشي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف (بند ۱-۱ و ۱-۲ از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 - مرجع فهرست نشريات علمي-ترويجي معتبر داخلي (بند ۳-۱  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  توليد دانش فني/ اختراع  يا اکتشاف منجر به توليد محصول  و تجاري‌سازي محصول  يا فريند آن  و هر نوآوري  که براي حل مشکلات و معضلات کشور مؤثر باشد و  يا منجر به توليد خدمت و محصول جديدي در کشور شود. (بند ۸  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  اعلام ليست جشنواره‌هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف. (بخش آخر ماده ۲ شيوه‌نامه اجرايي)
 - اعلام  مرجع قانوني تأييد همايش‌هاي معتبر داخلي و خارجي. (بند ۱۰ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)
 -  اعلام مراجع قانوني اختراع، اکتشاف، توليد محصول و تجاري‌سازي محصول  (بند ۱۱ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)

 
- شيوه امتيازدهي به انواع مقاله و تبيين شاخص‌هاي اصلي نشريه‌ها و نحوه اِعمال ضريب تأثير آنها (هيأت مميزه مجتمع - دانشگاه شهيد باهنر کرمان)   به‌زودي

- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه (بر اساس آيين‌نامه ارتقاء ۱۳۹۴/۱۲/۱۸)
- درصد امتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيآت علمي- موضوع تبصره ۱ مصوبه ۱۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه (براي تبديل وضعيت استخدامي نيز از همين فُرم استفاده مي‌شود.)
 
 
ترفيع پايه (با فُرم جديد)

- فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع - نسخه واژه‌پرداز Word تا قبل از سال ۲۰۱۳   
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)


- فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع - نسخه واژه‌پرداز Word سال ۲۰۱۳ و بيشتر 
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)

- دستورالعمل اجرايي آيين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي شماره ۲/۲۰۲۷۹ مورخ   ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ وزارت عتف (ويژه کليه مؤسسه‌هايي که دستورالعمل ترفيع مصوب شده در  هيأت امنا ندارند.)

 
  فرصت‌هاي مطالعاتي

-
آيين‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۸۹/۰۶/۳۰)

- رفع ابهامات و اصلاحات آيين‌نامه  استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي  (مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲)

- شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۹۰/۰۶/۰۷)

- شيوه‌نامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي داخل کشور اعضاي هيأت علمي در واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري (۱۳۹۳/۱۲/۲۴)

- شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي کوتاه‌مدت داخل و خارج از کشور - ويژه مربيان مأمور به تحصيل‌ و بورسيه‌ها (۱۳۹۵/۰۴/۲۱)

شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ (جديد - اجرا از آغاز سال ۱۳۹۸)

 
  مأموريت پژوهشي

-
 دستورالعمل مأموريت پژوهشي کوتاه‌مدت و بلندمدت اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۶/۲۵)

- فُرم تقاضاي مأموريت پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم
 
 پژوهانه (Grant)

-
  آيين‌نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي وزارت عتف (۱۳۹۰/۰۶/۲۷)

- دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه تخصيص پژوهانه اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۴/۱۲)

- شيوه‌نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين المللي و داخلي (وزارت عتف ۱۳۹۰/۰۹/۰۱)

- فُرم اعتبار پژوهشي (گرانت) اعضاي هيأت علمي مجتمع (گرانت سال ۱۳۹۷)
 
  
اخلاقيات پژوهش و...

-
مصاديق و دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي (وزارت عتف ۱۳۹۳/۱۲/۲۵)

-
منشور اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰/۱۲/۰۳)

-
منشور و موازين اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰)

خط‌مشي و ضوابط حقوق مالکيت فکري در مؤسسات علمي و پژوهشي

-
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس ​( موضوع تصويب لايحه تقديمي مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ دولت محترم  به مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان)

-
آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (وزارت عتف در حال تدوين)
 
 
طرح پژوهشي

-
فُرم پيشنهاده طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (جديد) (متقاضي محترم، لطفاً ۲ نسخه کامل از پيشنهاده به همراه ۲ کپي از صفحه اول پيشنهاده را تکميل و به مدير گروه‌ آموزشي تحويل نماييد.)

-
فُرم قرارداد پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (جديد)

- فُرم پرسشنامه داوري پيشنهاده طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع  (جديد)

- دستورالعمل نگارش و صفحه‌آرايي گزارش نهايي طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع

- خلاصه‌اي از فرايند تصويب و اِتمام طرح پژوهشي اعضاي هيآت علمي مجتمع (از آغاز ارائه پيشنهاده تا مراحل پاياني )

 شرکت‌هاي دانش‌بنيان + واحدهاي پژوهشي

- دستورالعمل و شرايط نحوه تأسيس شرکت‌هاي دانش‌بنيان توسط اعضاي هيأت علمي يا با مشارکت دانشگاه (وزارت عتف ۱۳۹۵/۰۴/۲۰)


- آيين‌نامه نحوه تشکيل و فعاليت واحد‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها (وزارت عتف ۱۳۹۰/۱۲/۰۶)

  متفرقه

- آيين‌نامه نحوه برگزاري و ساماندهي همايش‌هاي علمي (وزارت عتف ۱۳۹۱/۰۵/۰۲)
 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.