شنبه 26 مرداد ماه 1398 ساعت 17:10
حوزه معاونت پژوهشي
آيين‌نامه‌ها و فُرم‌هاي ويژه اعضاي هيأت علمي اسناد بالا دستي

 - قانون اساسي جمهوري اسلامي (متن کامل به همراه اصلاحات سال ۱۳۶۸)
 - متن نهايي سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور- افق ۱۴۰۴ 

 - جايگاه، اهداف و وظايف  شوراي عالي انقلاب فرهنگي (مصوب سال ۱۳۷۶)
 - سياست‌هاي کلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور
در بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي (مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۱۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام)
 - سند دانشگاه اسلامي (۱۳۹۲/۰۴/۲۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
 - قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ( براي اجرا در سال‌هاي ۱۴۰۰-۱۳۹۶)

 - قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت عتف (۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شوراي اسلامي)
 - اصولي از قانون اساسي مرتبط با آموزش عالي
  - آيين‌نامه حفظ حدود آداب اسلامي در مؤسسات آموزش عالي (۱۳۶۶/۰۵/۰۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

- نقشه جامع علمي کشور (اسفند ۱۳۹۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي- وزارت عتف در سال ۱۳۹۸ ابلاغ مي‌کند.)
 - سند آمايش سرزمين آموزش عالي کشور (وزارت عتف در سال ۱۳۹۸ ابلاغ مي‌کند.)
 - برنامه پيشنهادي دکتر منصور غلامي براي تصدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در دولت دوازدهم ۱۳۹۶


 - آيين‌نامه جامع مديريت دانشگاه‌ها (۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

-
آيين‌نامه حدود و اختيارات شوراي نظارت و ارزيابي و تشکيل آن (مصوب ۱۳۹۶/۰۲/۱۰  وزارت عتف با ابلاغ در ۱۳۹۶/۰۵/۲۲)
 
 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي

-
 آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي عضو هيأت امناي دانشگاه شهيد باهنر کرمان مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ هيأت امنا با اجرا از ۱۳۹۰/۱۲/۰۱


آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي مؤسسه‌هاي وزارت عتف
 (توجه مهم: آخرين تغييرات تا سال ۱۳۹۵اعمال شده و تغييرات بعدي در صورت به‌وجود آمدن، در پيوندهاي مانند ذيل اعلام مي‌شوند.)


- اصلاحيه مواد ۹۶و ۹۷ و ۹۸ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي در ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ (موضوعات: مدت خدمت ، سن بازنشستگي و...)

- پاسخ به يک استعلام مکرر دانشگاه‌ها- نامه شماره ۱۵/۲۸۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ وزارت عتف (موضوعات: اجراي ماده ۱۲۱ آيين‌نامه استخدامي براي ماده ۵۲ و ۵۳ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي- موارد پايه‌هاي استحقاقي، تشويقي و اعطاي يک پايه بابت ارائه کارت پايان خدمت نظام وظيفه اعضاي هيأت علمي پيماني و...)

-
شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي ۱۳۹۵/۰۷/۲۷  (شماره ۱۷۰۳۳۴\و  مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ لازم‌الاجرا از ۱۳۹۵/۱۰/۰۱)

- يک اصلاحيه به شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه ارتقا ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ (موضوع: در مورد حذف دوره تعهد خدمت نظام وظيفه سرباز-هيأت علمي در احتساب براي حداقل مدت اشتغال براي ارتقاء به مرتبه بالاتر)

 - ارائه جزئياتي براي  بندهايي از ماده  ۳  آيين‌نامه ارتقاء و همچنين مواد ۲ و ۵ شيوه‌نامه اجرايي آن  (نامه ۱۵/۱۴۹۶۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ وزارت عتف) 
 اين جزئيات درباره  موارد زير است:
 - مرجع فهرست نشريات علمي-پژوهشي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف (بند ۱-۱ و ۱-۲ از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 - مرجع فهرست نشريات علمي-ترويجي معتبر داخلي (بند ۳-۱  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  توليد دانش فني/ اختراع  يا اکتشاف منجر به توليد محصول  و تجاري‌سازي محصول  يا فريند آن  و هر نوآوري  که براي حل مشکلات و معضلات کشور مؤثر باشد و  يا منجر به توليد خدمت و محصول جديدي در کشور شود. (بند ۸  از جدول ۳-۱ آيين‌نامه ارتقاء)
 -  اعلام ليست جشنواره‌هاي معتبر داخلي و خارجي مورد تأييد وزارت عتف. (بخش آخر ماده ۲ شيوه‌نامه اجرايي)
 - اعلام  مرجع قانوني تأييد همايش‌هاي معتبر داخلي و خارجي. (بند ۱۰ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)
 -  اعلام مراجع قانوني اختراع، اکتشاف، توليد محصول و تجاري‌سازي محصول  (بند ۱۱ ماده ۵ شيوه‌نامه اجرايي)


- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه (بر اساس آيين‌نامه ارتقاء ۱۳۹۴/۱۲/۱۸)

- فُرم اعتبار سنجي مقاله‌ها

- راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي ارتقاء از مرتبه استادياري به مرتبه دانشياري (همراه با شيوه امتيازدهي به انواع مقاله و تبيين شاخص‌هاي اصلي نشريه‌ها در هيأت مميزه مجتمع - دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷ هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)
- درصد امتيازات مورد نياز براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيآت علمي- موضوع تبصره ۱ مصوبه ۱۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء مرتبه (براي تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي نيز از همين فُرم استفاده مي‌شود.)

- فُرم گزارش‌نامه علمي يا شناسنامه علمي براي تبديل وضعيت استخدامي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

 - فُرم اعتبار سنجي مقاله‌ها 

- راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت استادياران مجتمع

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷  هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

-راهنماي حداقل امتيازات و شرايط مورد نياز براي تبديل وضعيت مربيان مجتمع + شرايط کلي ارتقاي مربي به استاديار 
 
ترفيع پايه (با فُرم جديد)

توجه بسيار مهم: مربيان  رسمي آزمايشي مأمور به تحصيل لازم است که فقط صفحه اول فُرم ذيل را تکميل نمايند و علاوه بر آن به استناد بند ۲ ماده ۵۲ آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي، تصويري از گزارش پيشرفت تحصيلي سالانه را ضميمه نمايند.  (در صورت عدم امکان تهيه گزارش پيشرفت تحصيلي براي کساني که سال اول مأموريت تحصيلي را طي مي‌نمايند، تصويري از گواهي اشتغال به تحصيل کفايت مي‌کند.) 

- فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع - نسخه واژه‌پرداز Word تا قبل از سال ۲۰۱۳   
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)
پيشنهاد مي‌شود از فونت فارسي B Nazanin و فونت انگليسي Times New Roman استفاده شود.


- فُرم ترفيع پايه استحقاقي ساليانه اعضاي هيأت علمي مجتمع - نسخه واژه‌پرداز Word سال ۲۰۱۳ و بيشتر 
(لطفاً سايز و نوع فونت‌هاي داخل فرم را تغيير ندهيد حتي در جاهايي که بايد توسط متقاضي تکميل شوند.)
پيشنهاد مي‌شود از فونت فارسي B Nazanin و فونت انگليسي Times New Roman استفاده شود.

- دستورالعمل اجرايي آيين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي شماره ۲/۲۰۲۷۹ مورخ   ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ وزارت عتف (ويژه کليه مؤسسه‌هايي که دستورالعمل ترفيع مصوب شده در  هيأت امنا ندارند.)

 
  فرصت‌هاي مطالعاتي

-
آيين‌نامه استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۸۹/۰۶/۳۰)

- رفع ابهامات و اصلاحات آيين‌نامه  استفاده از فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي  (مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۲۲)

- شيوه‌نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي (۱۳۹۰/۰۶/۰۷)

- دستورالعمل حمايت مالي از فرصت‌هاي مطالعاتي خارج از کشور (مؤسسات عضو هيأت امنا دانشگاه شهيد باهنر کرمان ۱۳۹۷/۰۵/۲۰)

- شيوه‌نامه حمايت از انجام فرصت مطالعاتي داخل کشور اعضاي هيأت علمي در واحدهاي صنعتي، معدني و تجاري (۱۳۹۳/۱۲/۲۴)

- شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي کوتاه‌مدت داخل و خارج از کشور - قابل استفاده‌ي مربيان مأمور به تحصيل‌ و بورسيه‌ها (۱۳۹۵/۰۴/۲۱)

شيوه‌نامه اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي هيأت علمي در جامعه و صنعت ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ (جديد - اجرا از آغاز سال ۱۳۹۸)

 
  مأموريت پژوهشي

-
 دستورالعمل مأموريت پژوهشي کوتاه‌مدت و بلندمدت اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۶/۲۵)

- فُرم تقاضاي مأموريت پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم
 
 پژوهانه يا اعتبار پژوهشي (Grant)

-
  آيين‌نامه پژوهانه اعضاي هيأت علمي وزارت عتف (۱۳۹۰/۰۶/۲۷)

- شيوه‌نامه تشويق نويسندگان مقالات منتشر شده در نشريات معتبر بين المللي و داخلي (وزارت عتف ۱۳۹۰/۰۹/۰۱)

دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه داخلي مجتمع در زمينه تخصيص پژوهانه اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (۱۳۹۶/۰۴/۱۲)

- فُرم امتيازدهي و تشکيل پرونده اعتبار پژوهشي (پژوهانه يا گرنت) ويژه اعضاي محترم هيأت علمي مجتمع (پژوهانه سال ۱۳۹۷) 
 
  
اخلاقيات پژوهش و...

-
مصاديق و دستورالعمل نحوه بررسي تخلفات پژوهشي (وزارت عتف ۱۳۹۳/۱۲/۲۵)

-
منشور اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰/۱۲/۰۳)

-
منشور و موازين اخلاق پژوهش (وزارت عتف ۱۳۹۰)

خط‌مشي و ضوابط حقوق مالکيت فکري در مؤسسات علمي و پژوهشي

-
قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مجلس ​( موضوع تصويب لايحه تقديمي مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ دولت محترم  به مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان)

- نامه وزارت عتف  براي تأکيد مجدد بر اجراي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي تا زمان ابلاغ آيين‌نامه اجرايي آن (مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ به شماره ۷/۴۳۸۰۵)

-
آيين‌نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي (وزارتين در حال تدوين- سپس تصويب هيأت دولت- احتمالاً ابلاغ در تابستان ۱۳۹۸)
 
 
طرح پژوهشي

-
فُرم پيشنهاده طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (جديد) (متقاضي محترم، لطفاً ۲ نسخه کامل از پيشنهاده به همراه ۲ کپي از صفحه اول پيشنهاده را تکميل و به مدير گروه‌ آموزشي تحويل نماييد.)

-
فُرم قرارداد پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع آموزش عالي بم (جديد)

- فُرم پرسشنامه اوليه ارزيابي و داوري پيشنهاده طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع  (ويژه داوران محترم)

- دستورالعمل نگارش و صفحه‌آرايي گزارش نهايي طرح پژوهشي اعضاي هيأت علمي مجتمع

- شيوه‌نامه امتياز‌دهي به طرح‌هاي پژوهشي خارج از دانشگاه (مصوب سال ۱۳۹۷ هيأت مميزه دانشگاه شهيد باهنر کرمان)

- خلاصه‌اي از فرايند تصويب و اِتمام طرح پژوهشي اعضاي هيآت علمي مجتمع (از آغاز ارائه پيشنهاده تا مراحل پاياني )

 شرکت‌هاي دانش‌بنيان + واحدهاي پژوهشي

- دستورالعمل و شرايط نحوه تأسيس شرکت‌هاي دانش‌بنيان توسط اعضاي هيأت علمي يا با مشارکت دانشگاه (وزارت عتف ۱۳۹۵/۰۴/۲۰)


- آيين‌نامه نحوه تأسيس واحد‌هاي پژوهشي در دانشگاه‌ها (وزارت عتف ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ ابلاغ در ۱۳۹۸/۰۱/۱۹)

   همايش‌هاي علمي 

- آيين‌نامه همايش‌هاي علمي و تعيين معيارهاي اعتبار آنها (وزارت عتف ۱۳۹۷/۱۰/۲۲)

  شيوه‌نامه تعيين پژوهشگران و فناوران برتر استان کرمان

 - شيوه‌نامه (آبان ۱۳۹۷)
  


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.