شنبه 3 آبان ماه 1399 ساعت 06:24
وب سايت مرکزي
اعلام اساتيد کارآموزي دانشجويان در نيمسال تابستان 3983 / دوشنبه 13 مرداد 1399 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []

دانشجويان ذکر شده در جدول زير لازم است بلافاصله پس از شروع کارآموزي، به منظور اطلاع رساني زمان شروع کارآموزي، محل کارآموزي، و همچنين ارائه شماره تماس استاد کارآموزي خود در صنعت، با استاد خود تماس بگيرند.

همچنين دانشجويان موظف اند جهت اطلاع از فرم هاي مورد نياز جهت ارائه به استاد خود و همچنين دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، به لينک زير مراجعه نمايند.

http://bam.ac.ir/mechanicalEngineeringGroup/pageId/2120/forms/

 

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

استاد

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

استاد

1

محمدحسين اسماعيلي

محسني فر

15

حسين حاجي حسني

کاظميان

2

محمدجواد عليجانزاده

16

محمد کازراني

3

صمد جهانگيري

17

نگين بلوچ زاده

4

عبدا... کريمي

18

محمد لطفعلي زاده

5

فاطمه مومزايي

19

سجاد گندم کار

6

مجتبي ايازي

نادري

20

مجتبي گنجعلي پور

فرزان

7

محمد نصيري

21

رامين نعمتي زاده

8

محدثه تابان مهر

22

ماجد زارعي

9

محمد عباسي

23

پرديس کلانتري

10

علي تاج آبادي

محمودي

24

کريم نعمتي

11

رضا زنکنه

 

 

 

12

سبحان شمس الديني

 

 

 

13

ميلاد علمداري

 

 

 

14

محمد مهدي مشايخي

 

 

 

 

 

اخبار گروه مهندسي مکانيک
اعلام اساتيد راهنماي پروژه هاي پاياني نيمسال تابستان 3983
اعلام اساتيد راهنماي پروژه هاي پاياني نيمسال تابستان 3983
اعلام اساتيد کارآموزي دانشجويان در نيمسال تابستان 3983
دانشجويان ذکر شده در جدول زير لازم است ....
اطلاعيه ترم تابستان دانشگاه علم وصنعت
اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع کارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي مکانيک و مهندسي مکاترونيک
فراخوان پذيرش در مقطع کارشناسي ارشد ....