شنبه 2 شهريور ماه 1398 ساعت 09:01
وب سايت مرکزي
شرايط پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسي ارشد / سه شنبه 18 تير 1398 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []
با توجه به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک (گرايش طراحي کاربردي) براي سال تحصيلي آينده، به اطلاع دانشجويان مي رساند شرايط پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در اين مقطع به شرح زير مي باشد.

1. ميانگين کل دانشجو پس از گذراندن حداقل سه چهارم  واحدهاي درسي تا پايان نيمسال ششم، جزو پانزده درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد.
2. حداکثر در مدت 8 نيمسال تحصيلي فارغ التحصيل شود.
3. پذيرش براي سال تحصيلي بلافاصله پس از فارغ التحصيلي و صرفاٌ براي يک بار امکان پذير است.
4. احراز شرايط اختصاصي دانشگاه.
اخبار گروه مهندسي مکانيک
شرايط پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسي ارشد
شرايط پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع کارشناسي ارشد
دريافت مجوز پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي در مجتمع آموزش عالي بم
به همت مسئولين محترم مجتمع، گروه مهندسي مکانيک مجوز پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک دريافت نمود.
اعلام استاد راهنماي پروژه پاياني دانشجويان در نيمسال تابستان 98-97
قابل توجه دانشجوياني که درس پروژه پاياني را در نيمسال تابستان 98-97 انتخاب واحد نموده اند ...
اعلام اساتيد کارآموزي دانشجويان در نيمسال تابستان 98-97
قابل توجه دانشجوياني که درس کارآموزي را در نيمسال تابستان 98-97 اخذ نموده اند...
قابل توجه دانشجوياني که مهلت ارائه پروژه پاياني، ارائه گزارش کارآموزي يا شرکت در آزمون دروس خودخوان براي آنها به اتمام رسيده است
دانشجوياني که مهلت ارائه پروژه پاياني، ارائه گزارش کارآموزي يا شرکت در آزمون دروس خودخوان براي آنها به اتمام رسيده است تا ...
بازديد علمي دانشجويان رشته مهندسي مکانيک از دانشگاه علمي کاربردي بوتياي ماهان وابسته به شرکت هواپيمايي ماهان
بازديد علمي دانشجويان رشته مهندسي مکانيک از دانشگاه علمي کاربردي بوتياي ماهان وابسته به شرکت هواپيمايي ماهان روز چهارشنبه مورخ 22 خردادماه برگزار گرديد.
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي مکانيک که متقاضي اخذ درس خودخوان در نيمسال تابستان 98-97 هستند.
برگزاري بازديد علمي از دانشگاه علمي کاربردي بوتيا وابسته به شرکت هواپيمايي ماهان
اطلاعيه تکميل فرم انتخاب استاد راهنماي پروژه پاياني
برنامه امتحانات دروس خودخوان دانشجويان گروه مهندسي مکانيک در ترم 3972
برنامه امتحانات دروس خودخوان دانشجويان گروه مهندسي مکانيک در ترم 3972         
  

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.