دوشنبه 5 آبان ماه 1399 ساعت 15:44
وب سايت مرکزي
تعيين اساتيد راهنماي پروژه هاي کارشناسي نيمسال 3982 / شنبه 3 اسفند 1398 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []

اساتيد راهنماي پروژه هاي کارشناسي دانشجويان مهندسي مکانيک در ترم 3982 به شرح ذيل تعيين گرديده است. دانشجويان لازم است جهت تعيين موضوع و تکميل فرم موضوع پيشنهادي پروژه (در بخش اخبار و اطلاعيه هاي گروه مکانيک موجود است)، به اساتيد راهنماي خود مراجعه نموده و فرم مربوطه را تا پايان اسفندماه تحويل دفتر بخش دهند.

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

نام استاد راهنما

1

محمدسعيد نقدي

دکتر محمودي

2

مرتضي احساني

دکتر محمودي

3

صمد جهانگيري

دکتر فرزان

4

اسکندر محمدي

دکتر فرزان

5

محمدحسين احصايي

مهندس محسني‌فر

6

محمدصادق اکبري

مهندس محسني‌فر

7

فاطمه مومزايي

مهندس کاظميان

8

محمدحسين ابراهيمي

مهندس کاظميان

9

رضا غياثي

مهندس کاظميان

10

محمدجواد

دکتر نادري

اخبار گروه مهندسي مکانيک
اعلام اساتيد راهنماي پروژه هاي پاياني نيمسال تابستان 3983
اعلام اساتيد راهنماي پروژه هاي پاياني نيمسال تابستان 3983
اعلام اساتيد کارآموزي دانشجويان در نيمسال تابستان 3983
دانشجويان ذکر شده در جدول زير لازم است ....
اطلاعيه ترم تابستان دانشگاه علم وصنعت
اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع کارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي مکانيک و مهندسي مکاترونيک
فراخوان پذيرش در مقطع کارشناسي ارشد ....
قابل توجه دانشجويان متقاضي ميهماني
براي کسب اطلاع از ....
تعيين اساتيد راهنماي پروژه هاي کارشناسي نيمسال 3982
برنامه امتحانات خودخوان نيمسال 3982 در بازه اول
فرم جديد انتخاب استاد راهنما و موضوع پيشنهادي براي دانشجويان کارشناسي
دانشجويان رشته مهندسي مکانيک پس از گذراندن 105 واحد درسي، مي توانند پروژه پاياني اخذ نمايند. براي اين منظور لازم است قبل از شروع نيمسال تحصيلي، فرم انتخاب استاد را تکميل نمايند و حداکثر دو هفته پس از تعيين استاد، فرم موضوع پيشنهادي پروژه را تحويل دفتر دانشکده دهند.
بازديد علمي دانشجويان مهندسي مکانيک و صنايع از کارخانه آرمان موتور
دانشجويان مهندسي مکانيک و صنايع روز يکشنبه مورخ 11/9/1398 از کارخانه آرمان موتور بازديد بعمل آوردند...
اطلاعيه برگزاري بازديد علمي از کارخانه آرمان موتور
دانشجويان مهندسي مکانيک و مهندسي صنايع براي ثبت نام در بازديد علمي از کارخانه آرمان موتور به آقاي کريمي (برادران) و خانم عليپور يا خانم کارگران (خواهران) مراجعه نمايند.         
  

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.