شنبه 3 آبان ماه 1399 ساعت 01:04
وب سايت مرکزي
قابل توجه دانشجويان متقاضي ميهماني / چهارشنبه 3 ارديبهشت 1399 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []

 متقاضيان ميهماني و انتقال براي سال تحصيلي 1400-1399 تا تاريخ 31 ارديبهشت ماه مي توانند از طريق سامانه سجاد به آدرس
https://portal.saorg.ir درخواست خود را ثبت نمايند. براي کسب اطلاع بيشتر فايل پيوست را ملاحظه نماييد.
اخبار گروه مهندسي مکانيک