شنبه 3 آبان ماه 1399 ساعت 06:54
وب سايت مرکزي
اطلاعيه پذيرش بدون آزمون در مقطع کارشناسي ارشد رشته هاي مهندسي مکانيک و مهندسي مکاترونيک / سه شنبه 13 خرداد 1399 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []

دانشجويان برتر رشته مهندسي مکانيک که متقاضي ورود به دوره کارشناسي ارشد رشته مهندسي مکانيک بدون آزمون هستند، براي اطلاع از شرايط درخواست و همچنين فرم درخواست فايل هاي زير را مشاهده فرماييد.

فراخوان

 فرم  درخواست