شنبه 3 آبان ماه 1399 ساعت 01:24
وب سايت مرکزي
اعلام اساتيد راهنماي پروژه هاي پاياني نيمسال تابستان 3983 / يکشنبه 26 مرداد 1399 / اخبار گروه مکانيک / منبع خبر []/ مرجع خبر []
 دانشجويان زير جهت تعيين موضوع پروژه پاياني خود با اساتيد راهنماي خود تماس حاصل نموده و تا 18 شهريور نسبت به تکميل فرم پيشنهاد پروژه و ارسال آن به ايميل mech@bam.ac.ir اقدام نماييد.

رضا زنگنه و محمدحسين اسماعيلي: آقاي مهندس محسني فر

مجتبي ايازي و عبدا.. کريمي باصري: آقاي دکتر نادري

محمدمهدي مشايخي و اسماعيل شيراني: آقاي دکتر محمودي

محمد عباسي و سبحان شمس الديني: آقاي دکتر کاظميان

محمد لطفعلي زاده، سجاد گندم کار و ميلاد علمداري: آقاي دکتر فرزان