دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 ساعت 18:40
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
تاريخ برگزاري امتحانات خودخوان گروه مهندسي مکانيک / سه شنبه 10 مهر 1397 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []

تاريخ برگزاري امتحانات خودخوان گروه مهندسي مکانيک

رديف

نام درس

تاريخ امتحان

ساعت امتحان

محل برگزاري

1

کامپوزيت‌ها

چهارشنبه 18 مهر

11:00

E104

2

زبان تخصصي

سه شنبه 17 مهر

11:00

E106

3

فارسي عمومي

چهارشنبه 18 مهر

11:00

E104

4

طراحي سيستم‌هاي تهويه مطبوع

سه شنبه 17 مهر

11:00

E106

5

رياضي عمومي

چهارشنبه 18 مهر

11:00

E104

6

روش توليد

سه شنبه 17 مهر

11:00

E106

7

طراحي جوش

دوشنبه 16 مهر

11:00

E103

8

مقاومت مصالح

سه شنبه 17 مهر

11:00

E106

9

جوشکاري فلزات غيرآهني

چهارشنبه 18 مهر

11:00

E104امتحانات در ساختمان خواجه نصير برگزار مي گردند.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.