جمعه 2 اسفند ماه 1398 ساعت 22:33
وب سايت مرکزي
اطلاعيه ها /
اطلاعيه ها
مواد امتحاني و تاريخ امتحان کتبي مربوط به آگهي به کارگيري نيروي قراداد کار معين / سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 / اطلاعيه ها / منبع خبر []/ مرجع خبر []
به اطلاع دواطلبان ميرساند امتحان کتبي بصورت تستي  در تاريخ 15/2/98 ساعت 10صبح در سالن باقر العلوم واقع در مجتمع آموزش عالي بم به شرح جدول ذيل برگزارميگردد. 

مواد آزمون

رديف

نام درس

ضريب

1

ادبيات فارسي

1

2

معارف اسلامي

1

3

رياضي و هوش

1

4

حسابداري مالي

3

5

حسابداري مالياتي

3

6

حسابرسي

3

 توجه: کارت ورود به جلسه يک ساعت قبل از امتحان توزيع ميگردد.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.