دوشنبه 23 تير ماه 1399 ساعت 00:01
وب سايت مرکزي
خبر /
جلسه سخنراني "جنگ موريانه ها و شبکه هاي ماهواره اي و اجتماعي" و جلسه سخنراني " بي ساپورتها" / يکشنبه 1 آذر 1394 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
جلسه  سخنراني "جنگ موريانه ها و شبکه هاي اجتماعي"  و "بي ساپورت ها" توسط استاد جنگ نرم دانشگاه امام حسين (ع)  آقاي مهندس محمد جوان  رشته MBA  گرايش تبليغات مورخ 27 و 28 آبان 94 با همکاري واحد امور فرهنگي مجتمع و بسيج دانشجويي در محل سالن باقرالعلوم مجتمع برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي در جلسه "جنگ موريانه ها و شبکه هاي ماهواره اي و اجتماعي" در تاريخ 27/8/94 ايشان دانشجويان را از خطراتي که توسط اين شبکه ها  دانشجويان و جوانان را تهديد مي نمايد آگاه کردند.
ايشان در جلسه سخنراني بي ساپورتها مورخ 28/9/94 که ويژه دانشجويان دختر برگزارگرديد در خصوص تاريخچه و پيدايش پوشش ساپورت به نکاتي اشاره و بر لزوم حفظ پوشش و رعايت حجاب و عفاف تأکيد کردند.مراسم به روايت تصوير

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.