سه شنبه 17 تير ماه 1399 ساعت 11:48
وب سايت مرکزي
خبر /
بازديد کارشناسان دفتر طرح هاي عمراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از پروژه هاي عمراني مجتمع آموزش عالي بم / دوشنبه 21 دي 1394 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []


به گزارش روابط عمومي کارشناسان محترم  دفتر طرح هاي  عمراني وزارت، جناب آقاي مهندس حجت الهي و جناب آقاي مهندس فرشچي روز يکشنبه مورخ 20/10/94 از پروژه هاي عمراني مجتمع بازديد به عمل آوردند و بعد از بازديد جلسه اي در محل اتاق رياست مجتمع جناب آقاي دکتر حسين نظام آبادي پور برگزار و در خصوص پروژه ها بحث و تبادل نظر شد.
بازديد به روايت تصوير

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.