سه شنبه 30 دي ماه 1399 ساعت 16:09
وب سايت مرکزي
خبر /
دکتر محمدرضا روحي دکتراي مشاوره و امور تربيتي در کارگاه مشاوره و پيشگيري از اعتياد که در مجتمع آموزش عالي بم برگزار شد گفت: نظارت بر فرزند، حقي است که فرزندان بر گردن والدين دارند. / چهارشنبه 12 تير 1398 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
دکترمحمدرضا روحي در کارگاه مشاوره و پيشگيري از اعتياد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر  ويژه اساتيد و کارمندان مجتمع آموزش عالي گفت: نظارت بر فرزند، حقي است که فرزندان بر گردن والدين دارند و مانند چوب و قيم در کنار نهال است که نه مي چسبد که تنه شود و نه فاصله مي گيرد که نهال بشکند در نتيجه بچه هايي که تحت نظارت صحيح والدين هستند بچه هاي قوي تري هستند.
به گزارش روابط عمومي مجتمع دکتر روحي در اين کارگاه با اشاره به استراتژي رواني گفت: علاوه بر وظيفه انساني، وظيفه اخلاقي و اجتماعي است که در جهت پيشگيري از اعتياد از طريق آموزش مهارت اجتماعي و جرأت مندي  همه با هم و هماهنگ کمک کنيم  و نگرش منفي نسبت به مواد مخدر ايجاد کنيم.

کارشناس مشاوره و امور تربيتي در اين کارگاه با بيان اينکه عوامل مهمي در سرنوشت بچه هايمان نقش دارند گفت: اگر عوامل خطر در ما سنگيني کند باعث مي شود که ما دچار آسيب هاي اجتماعي شويم و برعکس اگر عوامل محافظت کننده در ما بيشتر باشد کمتر آسيب مي بينيم. پنج عامل خانواده، خصوصيات ژنتيکي فرد، دوستان، مدرسه، دانشگاه و محيط در سرنوشت فرزندان نقش دارند و خانواده بر هر پنج عامل مهمترين نقش اساسي را ايفا مي کند.
وي عوامل محافظت کننده در برابر آسيبهاي اجتماعي و به ويژه اعتياد را، دلبستگي و پيوند عاطفي قوي والدين با فرزندان، وجود قوانين مشخص خانوادگي در خصوص عدم مصرف مواد، نظارت قوي خانواده بر رفتار فرزند، ارتباط قوي بين والدين و فرزندان، اعمال انظباط مناسب از سوي والدين، مهارت قوي فرزند پروري، وجود استاداردها يا اهداف و آرمانها و مهارت غني مديريت خانوادگي برشمرد و گفت: چنانچه اين عوامل به درستي اجرا شوند آسيبهاي اجتماعي فرزندان به شدت کاهش مي يابد. دکتر روحي همچنين به عوامل خطر از جمله خانواده آشفته، خانواده معتاد، اختلاف خانوادگي، تعارض، خشونت، پرخاشگري و ... اشاره کرد که آسيبهاي اجتماعي از جمله اعتياد به مواد مخدر را به شدت افزايش مي دهد.

دکتر روحي با اشاره به نقش معنويت در پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي به ويژه اعتياد گفت: خانواده نقش مهمي در تربيت فرزندان دارد و امام سجاد(ع) مي فرمايند تربيت نيکو و کمک براي ايجاد رفتار صحيح در فرزندان از وظايف والدين است و  چنانچه فرزندان را با اداب ديني و مذهبي تربيت کنيم آنها را بيمه کرده ايم.
وي تصريح کرد: سن نوجواني، اوج لج بازي و حساسترين دوران زندگي است مانند رانندگي در يک پيچ برفي است و فقط راننده هاي ماهر مي توانند با موفقيت از پيچ برفي عبور کنند و همچنين پدر و مادر موفق و توانا و آموزش ديده مي توانند فرزندانشان را از اين دوران حساس به سلامت عبور دهند.
کارشناس روانشناسي و امور تربيتي در اين کارگاه گفت: محبت و ايجاد امنيت وظيفه بي قيد و شرط والدين به فرزندان است  و پيوند واقعي بچه ها با والدين با محبت بوجود مي آيد به گونه اي که فرزندان احساس کنند که امن ترين مکان براي آنها خانواده است. اما وظيفه والدين نيست که تمام خواسته هاي فرزندانشان را برآورده نمايند بلکه بايد تاب آوري فرزندان از نيز کودکي کم کم بالا ببرند و نه گفتن را به آنها بياموزند تا در مراحل حساس زندگي بتواند در مقابل آسيبهاي اجتماعي از خود دفاع کند.
دکتر روحي گفت: پنج کار اشتباه والدين که باعث نابودي فرزندان مي شود، تلقين فکري« فقط تلاش بچه ها را تحسين کنيم  نتيجه مهم نيست و از تلقين کردن و  گفتن تو باهوشي و ... جدا خوداري نماييم». مقايسه کردن « مانند سم عمل مي کند و آفت بزرگي است و هرگز فرزندان را با ديگران مقايسه نکنيد، با خودش مقايسه نماييد و مبارز بار بياوريد». کنايه زدن « در خانواده از گفتن فلاني مثلا فرزندشان در رياضي نمره 8 گرفته اين کنايه است و  فرزند سرخورده مي شود و از کنايه زدن خوداري نماييد». سرکوفت زدن« مثلا ليوان از دستش افتاد و شکست سرکوفت نزنيم اتفاقي است که افتاده». تنبيه« خشونت واگير دار است و از والدين به فرزندان منتقل مي شود و عزت نفس فرزندان را از بين مي برد. تنبيه شامل تنبيه بدني، تنبيه کلامي(جيغ و داد) و تنبيه ارتباطي(بي توجهي به فرزند و.. ) است».
کارشناس مشاوره و امور تربيتي در اين کارگاه با بيان اينکه نظارت بر فرزند، حقي است که فرزندان بر گردن والدين دارند و مانند چوب و قيم در کنار نهال است که نه مي چسبد که تنه شود و نه فاصله مي گيرد که نهال بشکند در نتيجه بچه هايي که تحت نظارت صحيح والدين هستند بچه هاي قوي تري هستند.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.