دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 ساعت 19:28
وب سايت مرکزي
خبر /
ديدارآقاي مهندس نيکزادي نماينده مردم شهرستان بم و شهرستانهاي شرق استان کرمان(نرماشير، ريگان و فهرج) در مجلس شوراي اسلامي با اعضاي هيأت علمي و کارمندان مجتمع آموزش عالي بم / دوشنبه 7 آبان 1397 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
به گزارش روابط عمومي مجتمعاين ديدار با حضور اعضاي هيأت رئيسه مجتمع، مسئولين محلي از جمله فرماندار مهندس شهسوار پور، شهردار مهندس پشتيبان، رئيس شوراي شهر مهندس عزيزآبادي و اعضاي هيأت علمي و کارمندان امروز دوشنبه 7/8/97 در سالن بسطامي برگزار گرديد.  

دکتر محمد علي نورالهي رئيس مجتمع در اين ديدار با بيان اينکه مجتمع آموزش عالي بم  جزو اولين دانشگاه هاي شهرستان بم است گفت: مجتمع از سال 1373 تا سال 1389 به عنوان يکي از دانشکده¬هاي اقماري دانشگاه شهيد باهنر کرمان و از سال 1389 جدا و به صورت مستقل فعاليت خود را آغاز و از زمان استقلال تاکنون مجتمع با تلاشهاي صورت گرفته به رشد و شکوفايي بي نظيري دست يافته است.
رئيس مجتمع گفت: مجتمع داراي ظرفيتهاي خوبي از جمله دانشکده گردشگري، دانشکده فني و مهندسي و دانشکده رياضي و محاسبات است و مي تواند در ظرفيتهاي گردشگري شهرستان از جمله ارگ قديم و ظرفيتهاي اقتصادي از جمله شرکتهاي خودرو سازي ارگ جديد به خوبي نقش آفريني نمايد. 
دکتر نورالهي با بيان اينکه هدف و مطالبه مجتمع آموزش عالي و مردم شهرستان بم دانشگاه شدن اين مجتمع است گفت: با توجه به اينکه طرح آمايش سرزمين شرايط سختي دارد و  محدوديتهايي را براي مجموعه هاي در حال توسعهاز جمله اين مجتمع ايجاد کرده است، يک همت همه جانبه از سوي مسئولين شهرستان براي محقق شدن اين موضوع مي طلبد و همچنين خاطر نشان کرد که با روحياتي که از نماينده محترم شهرستان سراغ داريم اين امر ميسر خواهد شد.
دکتر نورالهي در اين ديدار گفت: اکثر پروژهاي عمراني مجتمع از جمله سلف سرويس، سردر، دانشکده فني، سالن ورزشي، سالن امتحانات از محل صرفه جوييهايي که انجام شده است به بهره برداري رسيده و در حال حاضر پروژه کتابخانه مرکزي و کارگاهها نيز از همين محل در حال اجراست است و در ادامه نيازمند تخصيص بودجه از سوي وزارت جهت بهره برداري از اين پروژه ها هستيم. وي در ادامه به مشکل کمبود آب جهت آبياري فضاي سبز دانشگاه و مشکلات خوابگاه و کمبود خوابگاه در سطح شهر جهت رفاه حال دانشجويان اشاره و نماينده محترم شهرستان در اين زمنه قول مساعد جهت برطرف شدن مشکلات را دادند.

مهندس نيکزادي نماينده محترم شهرستان بم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دانشگاهيان قواي محرکه علم و دانش در کشور هستند گفت: دانشجويان و دانشگاهيان جزو ارکان مهم و حياتي جامعه و مي توانند فکر، انديشه، هنر، تکنيک و تکنولوژي را به جامعه القا و در پيشرفت جامعه  نقش آفريني نمايند.
نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي گفت: چند نوبت خدمت وزير محترم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رسيديم و در خصوص تبديل شدن مجتمع به دانشگاه رايزني کرديم و در ادامه نيز پيگير اين مساله تا حصول نتيجه هستيم.
مهندس نيکزادي در اين ديدار گفتشهر  بم و شرق استان کرمان را به توليد علم تبديل مي نماييم و در نظر داريم در شهرستان پرديسي از دانشگاهها داشته باشيم و در اين منطقه قسمتي از اقتصاد غير پويا را پويا نماييم و بتوانيم با کمک دانشگاهها و دانشگاهيان بم را به جهانيان معرفي کنيم و همچنين در جوار و در راستاي دانشگاهها يک مرکز درماني مدرن ايجاد تا بتوانيم در کنار صنعت گردشگري و حضور گردشگران خارجي به معالجه بيماران بپردازيم و از مراجعه بيماران به مراکز استانها جلوگيري و هزينه هاي آنها را کاهش دهيم، اين موضوع نيز با وزارت بهداشت رايزني شده و قول مساعد داده شده است.
نماينده مردم بم در مجلس شوراي اسلامي گفت: انتظار من از جامع علمي، روشنفکر و شما نخبگان که در رديف خواص قرارداريد اين است که بيش از گذشته در کارها و پيشرفت شهر مشارکت داشته باشد.همچنين وي اظهار داشتکه در دنياي امروز عرصه براي تحقيق و پژوهش باز اما زمان کم داريم و کاروان توسعه در دنياي امروز به قدري شتابان است که اگر تعلل نماييم عقب مي مانيم.
شايان ذکراست مهندس نيکزادي قبل از ديدار با کارکنان مجتمع از پروژهاي سلف سرويس و خوابگاه بازديد کردند.


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.