يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 06:29
وب سايت مرکزي
خبر /
ششمين دوره طرح ضيافت انديشه اساتيد / سه شنبه 22 آبان 1397 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
ششمين دوره طرح ضيافت انديشه اساتيد مجتمع آموزش عالي بم

طرح ضيافت انديشه اساتيد دانشگاه به همت دفترنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه با حضور دکتر ابوالحسن افتخاري با موضوع غرب شناسي به مدت 16 ساعت در تاريخ 17/6/97 لغايت 20/6/97 در مجتمع آموزش عالي بم برگزار گرديد.لازم به ذکر است در بازه زماني برگزاري اين دوره، اين دوره برنامه هاي تفريحي و مذهبي از جمله زيارت جمعي امامزاده اسيري و حضور در منطقه تاريخي ارگ قديم بم و... برگزار گرديد.در پايان لازم مي دانيم مراتب تقدير و تشکر صميمانه خود را از رياست محترم  دانشگاه، معاونت محترم آموزشي،معاونت محترم مالي و پشتيباني، مدير محترم اموراداري،امور مالي مجتمع،مدير محترم فرهنگي دانشجويي، مديران گروه و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه و تمامي عزيزاني که در برگزاري اين دوره با ما همکاري لازم را مبذول داشته اند ابراز نماييم.


دفترنهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.