دوشنبه 28 مرداد ماه 1398 ساعت 19:40
وب سايت مرکزي
خبر /
آقاي کاربخش درکارگاه پيشگيري از اعتياد ويژه اساتيد و کارمندان مجتمع، هيچ کس به طور ناگهاني معتاد به مواد مخدر نمي شود بلکه ابتدا افراد از روي کنجکاوي و تفريحي شروع به مصرف مي کنند. / دوشنبه 23 مهر 1397 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
آقاي کاربخش مشاور و مد رس دانشگاه و  مدرس اين کارگاه با بيان اينکه  در بحث اعتياد پيشگيري مد نظر است گفت: تا سال 1375 مصرف مواد مخدر در ايران جرم محسوب مي شد و ترجيح مي دادند برخورد فيزيکي داشته باشند اما بعد از سال 1375 بر اساس استانداردهاي جهاني به سمت پيشگيري گام برداشته شد.مدرس کارگاه پيشگيري از اعتياد گفت: در پيشگيري سنتي سه نوع پيشگيري اوليه ، ثانويه و ثالثيه داريم که در پيشگيري اوليه مهارتها و آموزشهاي لازم در اين مرحله به خانواده ها و دانش جويان و دانش آموزان انتقال داده مي شود. در پيشگيري ثانويه يکسري افراد دچار چالش شدند و به نوعي در ابتداي راه هستند آموزش هاي لازم جهت پيشگيري انجام مي شود و در پيشگيري ثالثيه يکسري افراد به شدت به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا کرده اند به نوعي حضور افراد براي جامعه آسيب رسان است در اين مرحله درمان و آموزشهاي لازم داده مي شود.
آقاي کاربخش گفت: به پيشگيري در دسته بندي جديد پيشگيري همگاني مي گويند که در اين دسته بندي "پيشگيري انتخابي" داريم به اين صورت که گروه ها را هدف قرار داده آموزشهاي لازم داده مي شود تا اين گروهها به ساير افراد جامعه آموزش هاي لازم را بدهند. همچنين در اين دسته بندي "پيشگيري شاخص" را داريم که در اين مرحله بر درمان تاکيد دارد و افرادي که درگير شده اند بايد درمان شوند.
آقاي کاربخش تصريح کرد هيچ کس به طور ناگهاني معتاد به مواد مخدر نمي شود بلکه افراد ابتدا از روي کنجکاوي و تفريحي شروع به مصرف مي کنند و سپس با افزايش دفعات مصرف، فرد مصرف کننده تفريحي به مصرف کننده دائمي و معتاد تغيير پيدا مي کند.وي با بيان اينکه اعتياد يک بيماري مزمن و عود کننده است گفت: وابستگي به معني مصرف اجباري و مستمر يک ماده است که به دو شکل وابستگي جسماني و وابستگي رواني است و افراد را درگير مي کند. همچنين در اعتياد پديده تحمل را داريم به اين معني که فرد معتاد در هر بار مصرف، ميزان مواد مصرفي را افزايش مي¬دهد در نتيجه اين موضوع باعت بالا رفتن شديد هزينه هاي اقتصادي و ساير مشکلات از جمله تغييرات شديد جسماني، تغيير در رفتار، کاسته شدن مشارکت در فعاليتهاي خانوادگي، اجتماعي، تفريحي و شغلي فرد معتاد مي شود.
آقاي کاربخش مدرس اين کارگاه در ادامه کارگاه در مورد انواع مواد اعتياد آور توضيحات لازم را ارائه کرد.
شايان ذکر کارگاه پيشگيري از اعتياد امروز دوشنبه 23 مهر در تالار بسطامي مجتمع از طرف مرکز مشاوره  براي اساتيد و کارمندان  برگزار شد.

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.