يکشنبه 22 تير ماه 1399 ساعت 21:53
وب سايت مرکزي
خبر /
حضور معاونان محترم دفتر حمايت و پشتيباني وزارت علوم در مجتمع آموزش عالي / سه شنبه 26 آبان 1394 / عمومي / منبع خبر []/ مرجع خبر []
به گزارش روابط عمومي روز چهارشنبه مورخ 20/8/94 آقاي دکتر محمد صادق عليايي و آقاي مهندس زالي معاونان محترم دفتر حمايت و پشتيباني وزارت متبوع از امکانات کارگاهي و آزمايشگاهي موجود در مجتمع بازديد به عمل آوردند.
سپس ايشان بعد از بازديد در نشستي که با هيات رئيسه و تعدادي از اعضاي هيات علمي داشتند، بالا بردن سطح ايمني در آزمايشگاهها، توزيع عدالت بين مراکز آموزشي و پژوهشي در استفاده از منابع را از اولويتهاي وزارت علوم و شبکه شاعا دانست و بر ساخت مجتمع آزمايشگاهي جهت تمرکز و اجراي دستورالعمل هاي HSE تأکيد کردند.


بازديد به روايت تصوير

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.