جمعه 9 آبان ماه 1399 ساعت 13:49
گروه مهندسي مکانيک

کارآموزي


نحوه اخذ درس کارآموزي

 

1. درخواست اخذ کارآموزي از طريق پيشخوان خدمت در سيستم گلستان و معرفي حداکثر سه شرکت، کارخانه و يا ...در منوي مربوطه جهت گذراندن دوره کارآموزي
2. تاييد مدير گروه
3. دريافت 
معرفي نامه اوليه از دفتر دانشکده
4. تحويل موافقت نامه کتبي 
شرکت، کارخانه و يا مذکور به مدير گروه
5. دريافت 
معرفي نامه نهايي از دفتر دانشکده
6. انتخاب واحد درس کارآموزي در سيستم گلستان


 تکميل فرم هاي مربوطه پس از اخذ درس کارآموزي 


1دانشجو موظف است پس از شروع دوره کارآموزي حداکثر ظرف مدت سه روز فرم اعلام شروع کارآموزي  را تکميل و براي استاد کارآموزي ارسال نمايد.

2. 
دانشجو موظف است گزارش هفتگي ( فرم شماره يک )، گزارش سرپرست کارآموزي (فرم شماره دو )، فرم نظرات و پيشنهادات (فرم شماره سه) و نامه اتمام کارآموزي را در پايان دوره به همراه يک عدد CD حاوي فايل هاي Word و PDF گزارش کارآموزي تحويل استاد مربوطه دهد.

تذکر:  نامه اتمام کارآموزي از طرف محل انجام کارآموزي صادر و مدت انجام و تاريخ اتمام کارآموزي در آن قيد شده است.

3. مراجعه به استاد کارآموزي جهت ارائه گزارش، در بازه زماني که توسط گروه آموزشي اعلام خواهد شد.


فرم هاي کارآموزي و فرمت نگارش گزارش 


راهنماي دانشجويان در دوره کارآموزي [pdf]    
فرم اعلام شروع کارآموزي [pdf]
فرم شماره يک  [pdf] گزارش هفتگي
فرم شماره دو [pdf]  گزارش سرپرست کارآموزي
فرم شماره سه  [pdf] نظرات و پيشنهادات
گردش کار و تاريخ  [pdf]
شيوه نامه نگارش [w]کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.