سه شنبه 6 تير ماه 1396 ساعت 20:05
گروه مهندسي مکانيک

بسمه تعالي

 

برنامه آموزشي دوره کارداني مکانيک گرايش ماشين ابزار

 

مشخصات کلي دوره کارداني مکانيک گرايش ماشين ابزار

مقدمه

در آستانه ورود به قرن جديد جهان شاهد تحولات شگرفي است. صف آرائي سياسي و نظامي دو بلوک جهان مي رود به افسانه اي بدل شود، در کشورهاي آسياي جنوب شرقي آتش فشاني عظيمي براه افتاده است و بسياري از کشورها دريافته اند آنچه سعادت يک جامعه انساني را تضمين مي کند استفاده از الگوهاي صحيح اقتصادي متناسب با شرايط آن جامعه و بکارگيري تکنولوژي مناسب و منابع انساني کارآمد مي باشد.

اين در حالي است که به دليل پيشرفت سريع صنايع فعاليتهاي جاري در اين عرصه مانند امکان سنجي، بکارگيري و نگهداري و تعمير ماشين آلات و تجهيزات مدرن مستلزم وجود نيروي انساني مسلط به دانش فني روز، آموزش ديده و داراي قدرت خلاقيت مي باشد. به تعبير ديگر از مهمترين ارکان پويايي تکنولوژيک يک جامعه نيروي انساني فعال آن مي باشد. نيروي بالقوه اي که اگر با برنامه ريزي صحيح آموزشهاي کاربردي منطبق با شرايط زماني و مکاني موجود هدايت گردد قادر خواهد بود بسياري از نارسائيهاي کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه از جمله کشور ما را با توجه به منابع سرشار موجود و امکانات سخت افزار و نسبتا مناسب مرتفع نمايد.

 

 شرايط ورود به دوره کارداني مکانيک گرايش ماشين ابزار(تکنسين حرفه اي)

- دارا بودن شرايط عمومي داوطلبان ورود به دوره هاي آموزش عالي

- قبولي در آزمون مربوط به دوره هاي آموزش عالي که از ميان ديپلمه هاي فني رياضي فيزيک و تجربي اقدام به پذيرش جهت داوطلبان ورود به اين دوره ها مي نمايد.

 

هدف از اجراي دوره

هدف از برگزاري اين دوره، تربيت افرادي است که با در نظر گرفتن نيازهاي طراحي و بهره گيري بهينه از ابزار و ماشين آلات موجود بتوانند نيازهاي ساخت و توليد را بر طرف سازند.

اين اشخاص با شناسائي مباني علوم نظري مورد نياز و کسب مهارتهاي علمي در حد بسيار خوب مي تواند در انجام پرو‍ژه هاي تحقيقاتي و ساخت، دستيار کارشناسان بوده و از طرف ديگر با ارائه پيشنهادات مناسب در سطوح کارگري در افزايش کارائي افراد تحت نظر خود و توسعه بهره وري مفيد و موثر واقع شوند.

فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند بعنوان اپراتور تا سرپرست کارگاههاي مختلف ابزارسازي، ماشين ابزار، قالبسازي، خطوط توليد ماشينکاري، ماشين آلات CNC مونتاژ و تعميرات به خدمت گرفته شوند. 

 

نوع و مدت آموزش

مدت آموزش دوره ‌آموزشي کارداني مکانيک گرايش ماشين ابزار(تکنيسين حرفه اي) 2 الي 3 سال است و متشکل از چهار الي شش نيمسال تحصيلي مي باشد دانشجو با گذراندن 72 واحد درسي مي تواند موفق به اخذ گواهينامه اين دوره گردد.

زمان تدريس هر واحد نظري 16 ساعت و هر واحد آزمايشگاهي 32 ساعت و هر واحد کارگاهي 48 ساعت مي باشد.

دروس عمومي 12 واحد

دروس پايه 14 واحد

دروس اصلي 17 واحد

دروس تخصصي 29 واحد

 

مشاغل فارغ التحصيلان

- اپراتور کارگاههاي مختلف ماشين ابزار 

- سرپرست کارگاههاي مختلف ماشين ابزار

- اپراتور و سرپرست کارگاه قالبسازي

- مسئول توليد و ماشينکاري

- اپراتور ماشين آلات

- مسئول تعميرات و مونتاژ کارگاه ماشين ابزار

- مسئول کارگاه ساخت

- نظارت و سرپرستي کارگاه ابزار سازي

- متد نويس

- کنترل کيفيت

- مربي آموزشي (کارگاهها)  

 

 

آزمون عمومي و اختصاصي دوره کارداني مکانيک گرايش ماشين ابزار

آزمون عمومي

آزمون عمومي به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي، در حدود کتب چهارساله متوسطه است. مواد آزمون عمومي و ضريب آن بشرح جدول شماره 1 مي باشد. 

 

                           جدول شماره 1- مواد امتحاني وضرايب آزمون

آزمون

ضرايب

ادبيات فارسي

3

زبان عربي

2

فرهنگ و معارف اسلامي

3

زبان(انگليسي،آلماني،فرانسه،روسي، ايتاليايي)

2

 

آزمون اختصاصي

از شرکت کنندگان درآزمون ورودي اين دروس:

رياضيات (با ضريب 4)، فيزيک مکانيک (با ضريب 3)، شيمي (با ضريب 2)

در حدود اطلاعات علمي کتب چهارساله دوره متوسطه از شرکت کنندگان آزمون بعمل خواهد آمد.

تبصره: سوالات دروس فني مخصوص ديپلمه هاي هنرستاني بوده که ديپلمه هاي مذکور علاوه بر پاسخگوئي به سوالات اختصاصي بايد به يکي از گروههاي امتحاني دروس فني مطابق جدول شماره 2 در حدود اطلاعات سال چهارم ديپلم هنرستان پاسخ گويند. ضريب دروس فني براي ديپلمه هاي مذکور 2 مي باشد.

 

                                جدول شماره2- گروههاي امتحاني دروس فني

رديف

نام گروه امتحاني دروس فني

مواد امتحاني بر اساس رشته هاي هنرستاني

1

الکترونيک

الکترونيک، الکترونيک مخابرات دريايي

2

الکترو تکنيک

الکتروتکنيک

3

صنايع شيميايي

صنايع شيميايي

4

عمران

عمران

5

صنايع اتومبيل

اتومکانيک، مکانيک، مکانيک موتورهاي دريايي، دريانوردي صيادي

6

تاسيسات

تاسيسات حرارتي و برودتي، تاسيسات تهويه و تبريد، تاسيسات بهداشتي حرارتي

7

مواد

ذوب فلزات، ريخته گري، سراميک

8

معدن

ماشين آلات معدن، معدن

9

صنايع

ماشين ابزار، قالبسازي و مکانيک عمومي، نقشه کشي صنعتي

10

نساجي

نساجي، رنگرزي، چاپ

11

طراحي و معماري

هنري و معماري

12

صنايع فلزي

صنايع فلزي

13

مدلسازي

مدلسازي

14

کشاورزي

در سطح اطلاعات عمومي ديپلمهاي هنرستانهاي کشاورزي

15

صنايع چوب

صنايع چوب

 

 

 

 

جداول دروس

 

                                   جدول شماره 1: سهم ساعات دروس عمومي، پايه،اصلي، تخصصي

نوع دروس

تعداد واحد

جمع ساعات

نظري

عملي

جمع

دروس عمومي

12

176

32

208

دروس پايه

14

176

96

272

دروس اصلي

17

176

272

448

دروس تخصصي

29

256

668

924

جمع

72

784

1068

1852

 

  

 

      جدول شماره 2: مقايسه سهم دروس نظري و عملي

نوع دروس

جمع ساعات

درصد دروس

درصد استاندارد

دروس نظري

784

43.3%

55-35%

دروس عملي

1068

57.7%

65-45%

جمع

1852

100%

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        جدول شماره 3: دروس عمومي

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيش نياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

انديشه اسلامي

2

32

-

32

 

 

 

اخلاق و تربيت اسلامي

2

32

-

32

 

 

 

زبان فارسي

3

48

-

48

 

 

 

زبان خارجي

3

48

-

48

 

 

 

تربيت بدني(1)

1

-

32

32

 

 

 

دانش خانواده و جمعيت

2

16

-

16

 

 

جمع

13

192

32

224

 

 

 

                                                   

 

                                                                      جدول شماره 4: دروس پايه

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيش نياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

رياضي عمومي

3

48

-

48

 

 

 

فيزيک مکانيک

2

32

-

32

 

رياضي عمومي

 

رسم فني 1

1+1

16

32

48

 

 

 

مباني کامپيوتر و کاربرد آن

1+1

16

32

48

 

 

 

ايمني وبهداشت

1

16

-

16

 

 

 

طراحي بکمک کامپيوتر (CAD)

1+1

16

32

48

رسم فني 1 و مباني کامپيوتر

 

 

شيمي عمومي

2

32

-

32

 

 

جمع

14

176

96

272

 

 

 

 

 

    جدول شماره 5: دروس اصلي

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيش نياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

مکانيک صنعتي

3

48

-

48

فيزيک مکانيک

 

 

متالورژي

2

32

-

32

شيمي عمومي

 

 

زبان فني

2

32

-

32

زبان خارجي

 

 

رسم فني 2

1+1

16

32

48

رسم فني 1

 

 

الکتريسيته صنعتي و کارگاه

1+2

32

48

80

رياضي عمومي

 

 

کارگاه جوشکاري

2

-

96

96

 

 

 

کارگاه فلزکاري

2

-

96

96

 

 

جمع

17

176

272

448

 

 

 

 

 

                                                              جدول شماره 6: دروس تخصصي

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

ماشينهاي ابزار يونيورسال 1

1+2

16

96

112

 

 

 

ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

1+2

16

96

112

ماشينهاي ابزار يونيورسال 1

 

 

ماشينهاي ابزار يونيورسال 3

2+1

32

48

80

ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

 

 

ماشينهاي ابزار توليدي

1+2

32

48

64

ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

 

 

سيستم هاي اندازه گيري و تلورانس

1+2

32

32

64

ماشينهاي ابزار يونيورسال 1

 

 

قيد و بندها

1+2

32

48

80

ماشينهاي ابزار يونيورسال 3

 

 

روشهاي توليد

2

32

-

32

ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

 

 

ماشينهاي کنترل عددي

1+2

32

32

64

ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

 

 

هيدروليک و پنيوماتيک

1+1

16

32

48

 

 

 

کارگاه عمليات حرارتي

1

-

48

48

متالورژي

 

جمع

25

224

480

704

 

 

 

 

              جدول شماره 7: دروس اختياري-تخصصي (گذراندن 4 واحد الزامي است)

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيش نياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

اصول ريخته گري

1

16

-

16

متالورژي

 

 

کارگاه ريخته گري

1

-

48

48

 

اصول ريخته گري

 

رسم به کمک نرم افزار به جز اتوکد مانند CATIA

1+1

16

32

48

 

 

 

تعمير، نصب و نگهداري ماشين ابزار

1+1

16

48

64

ماشين ابزار يونيورسال 3

ماشينهاي ابزار توليدي

جمع

6

48

128

176

 

 

 

 

سرفصل دروس

 

نام درس: رياضيات عمومي                                                                تعداد واحد: 3

شماره درس:                                                                                        تعداد ساعت:48

نوع درس: نظري                                                                                  درس پيشنياز:

                                                                                                               درس همنياز:

سرفصل درس

 

- يادآوري مجموعه ها (انواع مجموعه ها، اعمال روي مجموعه ها، مجموعه هاي اعداد، اصل دوگانل)

- اصول استقراء رياضي

- اعداد مختلط (تعريف مجموعه اعداد موهومي، معرفي معادلاتي که در مجموعه اعداد حقيقي جواب ندارد، تعريف عدد مختلط به شکل a+ib ، زوج مرتب و بشکل قطبي، اعمال روي اعداد مختلط، تعبير هندسي عدد مختلط، تعبير هندسي اعمال روي عدد مختلط، ريشه هاي يک عدد مختلط و نماد هندسي آن

- توابع (تعريف قلمرو و برد در توابع، تابع قدر مطلق، تابع بزرگترين عدد صحيح، تابع جبري، تابع گويا، تابع اصم، تابع نمائي، تابع لگاريتمي، تابع مثلثاتي، تعريف توابع زوج و فرد، تابع معکوس و معکوس يک تابع

- حدود پيوستگي، قضاياي حد، تعريف مجانبها (قائم، افقي، مايل) رسم نمودارها با استفاده از مجانب، پيوستگي در نقطه و بازه، قضيه فشردگي، قضيه مقدار ميانگين

- مشتق(تعريف مشتق، روش زنجيره اي در مشتق، مشتق انواع توابع، کاربرد مشتق در رسم نمودارها به منظور يافتن نقاط ماکزيمم و مينيمم)

- ديفرانسيل (کاربرد ديفرانسيل، استفاده از ديفرانسيل در محاسبات خطا)

- تابع اوليه( انتگرالهاي معين و نامعين، روشهاي انتگرال گيري، حل مسائل نمونه) 

- معادلات پارامتري، مختصات فضايي، بردار در فضا، ضرب عددي

- انتگرالهاي دوگانه و سه گانه و کاربردهاي آن در مسايل فيزيک و هندسه

- هندسه تحليلي در صفحه و مختصات قطبي

- آشنايي مقدماتي با ماتريسها

 

 

 

نام درس: فيزيک مکانيک                                                      تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                           تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                    درس پيشنياز:

                                                                                                درس همنياز: رياضيات عمومي

سرفصل درس

 

 تعريف بردار، بردار يکه، اعمال روي بردارها (جمع، تفاضل، ضرب)، مولفه هاي يک بردار، کسينوسهاي هادي، برآيند بردارهاي بروش هندسي و تحليلي

 

سينماتيک:

1- حرکت در يک بعد، سرعت متوسط و لحظه اي، شتاب متوسط و لحظه اي، سقوط آزاد

2- حرکت در صفحه، سرعت متوسطه و لحظه اي، بررسي حرکت دايره اي

 

ديناميک ذره اي:

1- قوانين نيوتن، کاربرد قوانين در سيستمهاي مقيد

2- کار و انرژي، تعريف انواع انرژي، قانون بقاي انرژي

 

ضربه:

قانون بقاي ممنتم خطي، برخورد الاستيک و غيرالاستيک، تغييرات نسبي جرم و سرعت، جرم و انرژي

 

دوران:

سرعت زاويه اي، شتاب زاويه اي، دوران با شتاب زاويه اي ثابت، دوران با شتاب زاويه اي متغير، اينرسي و محاسبه آن، ممنتم زاويه اي

 

ثقل:

قانون ثقل عمومي، جرم ثقلي و جرم اينرسي، تغييرات شتاب ناشي از ثقل، حرکت سيارات و اقمار، ميدان ثقلي، انرژي پتانسيل سيستمهاي چند ذره اي

 

 

 

نام درس: شيمي عمومي                                                                 تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                                    تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                             درس پيشنياز:

                                                                                                          درس همنياز:

سرفصل درس

 

- مفاهيم اوليه علم شيمي (نظريه اتمي دالتون، وزن اتمي، اتم گرم، عدد آووگادرو، تعريف مول، محاسبات شيميايي)

، ساختمان اتم (ماهيت الکتريکي ماده، ساختمان اتم، تجربه رادفورد، تابش الکترو مغناطيس، نظريه کوانتوم، اصل عدم قطعيت، اتم هيدروژن، اتم هاي چند الکتروني، ترازهاي انرژي، آرايش الکتروني، جدول تناوبي، شعاع اتمي، انرژي يوني، الکترون خواهي)

- ترمو شيمي (اصول ترمو شيمي، واکنشهاي خودبخودي، آنتروپي، معادله گيبس)

- حالت گازي ماده (قوانين گازها، گازهاي حقيقي، نظريه جنبشي گازها، توزيع سرعتهاي ملکولي، گرماي ويژه گازها)

- پيوند شيميايي (پيوندهاي يوني و کووالان، اوربيتال هاي اتمي و ملکولي، طول پيوند، پيوندهاي چندگانه، پديده رزونانس، پيوندهاي هيدروژني، پيوندهاي فلزي، نيمه رساناها)

- مايعات و جامدات و محلولها (نقطه جوش، نقطه انجماد، فشار بخار،تصفيه، مکانيزم حل شدن، فشار بخار، محلولها)

- تعادل در سيستمهاي شيميايي (واکنشهاي برگشت پذير و تعادل شيميايي، ثابت هاي تعادلي، اصول لوشاتليه)

- سرعت واکنشهاي شيميايي (سرعت واکنش، اثر غلظت در سرعت، معادلات سرعت کاتاليزورها)

- اسيدها، بازها و تعادلات يوني

- شيمي الکترولي

 

 

 

نام درس: رسم فني 1                                                                      تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                    تعداد ساعت:32+16

نوع درس: نظري- عملي                                                                 درس پيشنياز:

                                                                                                           درس همنياز:

سرفصل درس

 

 - معرفي نقشه کشي و کاربرد آن در صنعت

- کاربرد و طرز استفاده از وسايل نقشه کشي

- ترسيمات هندسي

- انواع تصاوير مورد استفاده در رسم فني و معرفي تصاوير قائم نقطه خط و صفحه و جسم روي صفحه

- صفحات تصوير و رسم سه تصوير جسم

- رابطه بين تصاوير در صفحات مختلف و مجهول يابي

- اندازه نويسي

- تصاوير مجسم (پرسپکتيو)، ايزومتريک، ديمتريک وکاوالير

- برشها و مسثنيات برش

 

 

 

 

نام درس: مباني کامپيوتر و کاربرد آن                                          تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                    تعداد ساعت:32+16

نوع درس: تئوري وعملي                                                                درس پيشنياز:

                                                                                                           درس همنياز:

سرفصل درس

 

 تئوري: (1 واحد، 16 ساعت)

تاريخچه کامپيوتر، تعريف کامپيوتر، کاربرد کامپيوتر، ويژگيهاي کامپيوتر، تعريف سخت افزار (Hard Ware) و نرم افزار (Soft Ware)، انواع کامپيوتر، اجزاء کامپيوتر، حافظه کامپيوتر، واحد سنجش حافظه، بيت و بايت، سيستم مبناي Binary، تبديل سيستمهاي عددي، مدارات منطقي (AND-OR-NOT)، الگوريتم، انواع نرم افزارها، زبانهاي برنامه نويسي، تعريف سيستم عامل، انواع سيستم عامل، سيستم عامل MS-DOS، انواع دستورات سيستم عامل، تفاوت دستورات داخلي و خارجي، دستور Dir-Time-Date، وايلدکاردها فرمانهاي Copy-RD-CD-MD-Format-Xcopy، آشنايي با متن نگار PE2 و دستورات مربوطه.

 

آزمايشگاه کامپيوتر: (1 واحد، 32 ساعت)

آشنايي با وسايل ورودي و خروجي، آشنايي با صفحه کليد، کليد هاي کاراکتري و تابع، فرايند BOOT کردن و Reboot کردن کامپيوتر، آشنايي با درايوها و تغيير درايوها، مديريت فايلها، مديريت ديسکها، مديريت فهرستها. فرمان DIR همراه سويچهاي مربوطه، فرمانه TIME- DATE، ساختن فهرستها (Directory) و حذف فهرستها، کپي کردن فايلها(copy)، حذف کردن فايلها (DEI)، ساختن فايلهاي متني(copy-con )، کليدهاي عملياتي، کليدهاي ويرايش، نحوه فرمت کردن ديسکها.

 

 

 

نام درس: ايمني و بهداشت                                                          تعداد واحد:1

شماره درس:                                                                                   تعداد ساعت:16

نوع درس: نظري                                                                           درس پيشنياز:

                                                                                                        درس همنياز:

سرفصل درس

 

1- ايمني در صنعت، تعريف سانحه، سوانح و ضرورت ايمني کار، ايمني کار بعنوان يک مسئله انساني و تکنيکي 

2- شناخت و کنترل عوامل زيان آور فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي محيط کار

3- تغييرات درجه حرارت، گرما، سرما، سرمازدگي و گرمازدگي و تدابير حفاظتي

4- ايمني الکتريسيته و آستانه احساس و برق گرفتگي و اتصال زمين

5- حفاظت چشمها در صنعت و انواع خستگي

6- ارتعاش و نور مجاز و شناخت و کنترل سرو صدا در صنعت

7- ارگونومي مهندسي فاکتورهاي انساني

8- حفاظ ماشين و ايمني پرسها، شرايط حفاظ ماشين و انواع آن و چگونگي کار بدون خطر با اين ماشين آلات

9- ايمني ماشين ابزار، پيشگيري از خطرات کار با ماشين سنگ سمباده

10- آتش سوزي و اطفاء حريق و مثلث آتش و انواع خاموش کننده ها

11- تنفس مصنوعي و کمکهاي اوليه و انواع آن

 

 

 

نام درس: طراحي به کمک کامپيوتر(CAD)            تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                               تعداد ساعت:16+32

نوع درس: نظري- عملي                                           درس پيشنياز: مباني کامپيوتر و رسم فني 1

                                                                                     درس همنياز:       

سرفصل درس

 

- يادآوري مباني کامپيوتر (سيستمهاي ورودي وخروجي اطلاعات، دستورات تغيير درايو، دستور ورود و خروج از فهرستها، کپي کردن، حذف کردن)

- آشنايي با نرم افزار Auto CAD و تعريف آن

- آشنايي با وسايل جانبي مرتبط با Auto CAD

- نحوه ورود و خروج از برنامه و وارد کردن اطلاعات به سيستم

- انواع دستورات در Auto CAD

- انواع مختصات و ارائه مثال در مورد هر يک

- تعريف MENO و تقسيم بندي صفحه نمايش در Auto CAD 

- آشنائي با فرمانهاي ابزاري(QUIT, END, HELP, FILES, ARC, CIRCLE, SAVE)

- نحوه استفاده از TOOLS

- آشنائي با فرمانهاي ترسيمي(LINE, ARC, CIRCLE, POINT, TRACE, POLYGON…)

-آشنائي با فرمانهاي تصحيح کننده وجوياگر(ERASE.OOPS.MOVE.COPY.ROTATE…)

- آشنائي با چگونگي رسم هاشور

- نحوه استفاده از ابزارهاي کمک رسم(SNAP, GRID, AXIS, OSNAP…)

- آشنائي با فرمانهاي کنترل کننده تصوير(ZOOM, PAN, VIEW, REDRAW, REGEN…)

- آشنائي با لايه ها و بلوکها و نحوه ايجاد آنها.

- آشنائي با اندازه گذاري

- نحوه کار با پلاتر و پرينتر

 

 

 

نام درس: مکانيک صنعتي                                                      تعدادواحد: 3

شماره درس:                                                                            تعداد ساعت:48

درس: نظري                                                                            درس پيشنياز: فيزيک مکانيک

                                                                                                  درس همنياز:

سرفصل درس

 

تعريف نيرو و نمايش آن، برآيند نيروهاي هم صفحه، گشتاور نيرو نسبت به يک نقطه، قضيه وارينيون، محاسبه مرکز ثقل، تعريف ممان اينرسي، ممان اينرسي قطبي، خرپاهاي مسطح و نحوه محاسبه نيروهاي داخلي آنها، قابها و ماشينها، تنشها، تنشهاي کششي و فشاري، تغيير شکل نسبي محوري، ضريب پواسون، قانون هوک، تنش برشي و تغيير شکلهاي برشي، تنش مجاز و ضريب اطمينان، محاسبات پيچها و پرچها در برش، انواع مختلف تکيه گاهها، نيروهاي داخلي در تيرها، دياگرامهاي نيروي برش و گشتاور خمشي در تيرها، ترکيب تنش و دايره موهر، پيچش، پيدا کردن تنش در اثر خمش، سيستمهاي نامعين استاتيکي، ستونهاي و رابطه اويلر، تنش در استوانه ها و جداره هاي تحت فشار

 

 

 

نام درس: رسم فني 2                                                                 تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                               تعداد ساعت:32+16

نوع درس: نظري- عملي                                                            درس پيشنياز: رسم فني 1

                                                                                                     درس همنياز:

سرفصل درس

 

- تصوير مرکزي يا پرسپکتيو (يک نقطه، دو نقطه، معمولي و آزاد) 

- اصول هندسه ترسيمي

- روش دوران براي يافتن اندازه واقعي يک خط و يک صفحه

- روش تغيير صفحه براي يافتن اندازه واقعي يک خط و يک صفحه

- حالات مختلف دو خط و دو صفحه نسبت به همديگر

- يافتن فصل مشترک و نحوه برخورد صفحات با همديگر

- تقاطع خط با کثير الوجوه و تقاطع دو کثير الوجوه

- تقاطع و تعيين فصل مشترک اجسام دوار و استواني

- گسترش احجام هندسي و کانال سازي

- اصول نقشه کشي مرکب

- اتصالات، پيچ و مهره، پرچ و جوش در نقشه صنعتي

- انواع خار،گوه، پين

- فنرها

- بلبرينگها، ياتاقانها، کاسه نمدها

- چرخ دنده، تسمه ها و چرخ زنجيرها و انواع بادامکها

- تلرانس و انطباقات

 

 

نام درس: متالورژي                                                                  تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                               تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                       درس پيشنياز: شيمي عمومي

                                                                                                    درس همنياز:

سرفصل درس

 

ساختمان کريستالي، انواع کريستالهاي مهم، ساختمان آلياژها، مخلوطهاي مکانيکي، محلولهاي جامد، پيوند فلزي، فازها (بطور خلاصه)، توليد فولاد و چدن، طبقه بندي فولادها و چدنها، تاثير عناصر آلياژي روي فولادها و چدنها، علامتگذاري فولادها و چدنها مطابق استاندارد دين، استفاده از کتاب کليد فولادها، دياگرام آهن و کربن، موارد کاربرد دياگرام آهن و کربن- روشهاي گرم کردن قطعات، عمليات حرارتي فولادها، دوباره پخت و انواع آن، نرمال کردن، سخت کردن، برگشت، عمليات حرارتي شيميايي، دوباره پخت چدنها، خوردگي فلزات و روشهاي جلوگيري از خوردگي، مواد سخت، آلياژهاي سخت، مواد خيلي سخت، مواد بينهايت سخت، مس، آلومينيوم و آليازهاي آنها و موارد کاربرد آلياژهاي مس و آلومينيوم، خواص مکانيکي فلزات و آلياژها در دروس ديگر بايد گفته شود، کشش، فشار، سختي، خستگي و ...

 

 

 

نام درس: زبان فني                                                                       تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                                   تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                            درس پيشنياز: زبان خارجي

                                                                                                         درس همنياز:

 سرفصل درس

 

در اين درس دانشجو متون و لغات فني و تخصصي را در ارتباط با رشته خود (ماشين ابزار) فرا مي گيرد و همين دانشجو ضمن آشنائي با اين کلمات و متون و ريشه يابي آنها بايستي قادر باشد کتب و نشريات تخصصي و کاتالوگهاي مربوطه را بخوبي استفاده نمايد و قادر به تهيه گزارش فني باشد.

 

 

 

نام درس: الکتريسيته صنعتي و کارگاه                                   تعداد واحد: 1+2

شماره درس:                                                                              تعداد ساعت: 48+32

نوع درس: نظري- عملي                                                          درس پيشنياز: رياضيات عمومي

                                                                                                   درس همنياز:

سرفصل درس

 

الف) تئوري: (2 واحد، 32 ساعت)

قانون کلمپ، ميدان الکتريکي، قانون گوس، پتانسيل، ظرفيت، خواص اجسام دي الکتريک، جريان، مقاومت، نيروي محرکه مدارها و اسبابهاي جريان مستقيم، ميدان آهن ربائي، نيروهاي مغناطيسي موثر بر سيمهاي حامل جريان، ميدان مغناطيسي حاصل از جريان، نيروي الکتروموتوري القائي، خواص مغناطيسي ماده، توليد انرژي و انواع مراکز نيرو، حفاظت و ايمني در برق، انتقال و پخش انرژي، روش محاسبات سيم کشي، اندازه گيري الکتريکي (اساس کارکنتورها)، آشنائي با ماشينهاي الکتريکي جريان مستقيم، آشنائي با ماشينهاي الکتريکي جريان متناوب، روشنائي و محاسبه آن، لامپهاي الکتريکي، نقشه کشي برق روي پلانهاي ساختماني و تابلوهاي برق فشار ضعيف

 

ب)عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

اتصالات و لحيم کاري، بستن کابلها با دوراهي و سه راهي، تمرين مدارهاي روشنائي روي تابلو و انواع کليدهاي سيم کشي روکار، بستن و اتصال کنتور يک فاز و سه فاز، سيم کشي توکار با تقسيم با لوله برکمن، اتصال موتور يک فاز و سه فاز همراه با کليد چپگرد و راستگرد و ستاره و مثلث، دربازکن برقي يک تا سه طبقه، بستن مدارآيفون، مدار رله راه پله، سيم کشي توکار بدون تقسيم با لوله خرطومي، راه اندازي موتور سه فاز از يک محل و دو محل با استفاده از کنتاکتور شوتس، تغيير جهت دور موتور سه فاز در يک محل و دو محل بوسيله شوتس با تايمر و بدون تايمر، مدار بسته و مدارات اتومات دو شبکه مختلف برق بوسيله کنتاکتور شوتس، سيم کشي و فرم بندي يک تابلو سه فاز ساده، تمرين و تکرار کارها جهت امتحان عملي و رفع اشکال

 

 

 

نام درس:کارگاه جوشکاري                                                          تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                                  تعداد ساعت: 96

نوع درس:عملي                                                                             درس پيشنياز:

                                                                                                        درس همنياز:

سرفصل درس

 

کار عملي در کارگاه جوشکاري شامل جوشکاري با برق و گاز مي باشد:

الف) جوشکاري با برق   

شرح جوشکاري بوسيله برق و اصول کار آن، شرح دستگاههاي جوش برق و طريقه راه اندازي و تنظيم آن از لحاظ شدت جريان، آشنا ساختن با اصول ايمني در کارگاه جوشکاري و طريقه استفاده از وسائل ايمني، شرح طريقه صحيح جوشکاري ساده و آشنائي با ابزارهاي اوليه، شرح و نشان دادن عمليات شروع به جوشکاري با ابزارهاي لازم از قبيل تميز کردن قطعه کار و غيره و انجام عمليات زير:

- جوشکاري در حالت تخت بصورت ساده

- روکش سازي در حالت تخت

- جوشکاري روي صفحات مجزا و رو به هم در حالت سطحي

- جوشکاري تحت زواياي 30،45،90 درجه

 

ب)جوشکاري گاز  

شرح جوشکاري بوسيله گاز استيلن و اصول کار آن، شرح دستگاههاي مربوطه و نحوه تنظيم آن، آشنا ساختن با اصول ايمني در کارگاه و طريقه استفاده از وسائل ايمني، طريقه روشن نمودن مشعل و تنظيم شعله آن، تمرين ذوب روي صفحات آهني در حالت سطحي و ايجاد کردن حوضچه بدون سيم جوش، جوش بوسيله سيم جوش آهني در روي ورق به ضخامت 5/1 ميليمتر در حالت افقي، جوشکاري دو ورق به ضخامت5/1 ميليمتر در حالت افقي، جوشکاري دو ورق به ضخامت 5/1 ميليمتر بصورت لب به لب، جوشکاري درزدار، جوشکاري سپري (درزگلوئي) و جوشکاري در زاويه، برشکاري بوسيله جوش گاز و برش دادن ورق با ضخامت مختلف

 

 

 

نام درس:اصول ريخته گري                                                              تعداد واحد: 1

شماره درس:                                                                                       تعداد ساعت:16

نوع درس: نظري                                                                                درس پيشنياز: متالورژي

                                                                                                             درس همنياز:

سرفصل درس

 

- آشنائي با صنعت ريخته گري

- مقايسه روش ريخته گري با ساير روشهاي توليد

- مختصري در مورد مدل و انواع آن، جعبه ماهيچه و نقش آن

- روشهاي قالبگيري و توضيح مختصري در مورد هريک

- انواع قالبهاي موقت

- انواع ماشينهاي قالبگيري و روشهاي توليد قالب توسط ماشين

- ماهيچه و نقش آن، روشهاي ماهيچه سازي

- سيستمهاي راهگاهي

- تغذيه گذاري

- کنترل کيفي قالبها، کنترل کيفي قطعات توليد شده توسط ريخته گري

 

 

 

نام درس: کارگاه ريخته گري                                                               تعداد واحد: 1

شماره درس:                                                                                          تعداد ساعت:48

نوع درس: عملي                                                                                    درس پيشنياز:

                                                                                                                درس همنياز: اصول ريخته گري

سرفصل درس

 

-آشنايي با کارگاه و تجهيزات آن

-آشنايي با مقررات ايمني کارگاه ريخته گري

-آشنايي با دورچه ها، ابزارهاي ماهيچه سازي،انواع مدل ها

-کارکردن با انواع مختلف قالب گيري و بدست آوردن سختي مناسب در قالب

-تهيه قالب يک تکه روباز

-تهيه قاب دو تکه با مدل بدون ماهيچه

-تهيه قالب دوتکه با مدل با ماهيچه سرخود

-تهيه قالب دو تکه با مدل با ماهيچه آزاد و ساخت ماهيچه آن

-تهيه قالب با مدل داراي قطعه آزاد

-تهيه يک قالب دو تکه و خشک کردن سطحي آن

-تهيه يک قالب دو تکه و خشک کردن کامل آن

-بررسي روشهاي خشک کردن

-رنگ کردن قالبها و  ماهيچه ها

- تهيه مذاب از آلياژ آلومينيوم و سيليسيوم و ريختن داخل قالبهاي توليد

-کار با ماشين قالب گيري

-بررسي عيوب قطعات و دلايل ايجاد آنها

 

 

 

نام درس: کارگاه عمليات حرارتي                                                        تعداد واحد: 1

شماره درس:                                                                                           تعداد ساعت:48

نوع درس: عملي                                                                                    درس پيشنياز: متالورژي

                                                                                                                 درس همنياز:

سرفصل درس

 

- آشنايي با تجهيزات کارگاه

- کار با وسايلي نظير سختي سنجها

- روشهاي گرم کردن قطعات (کار با کوره)

- انجام عمليات نرمال کردن روي فولادها- چدنها

- انجام عمليات دوباره پخت روي فولادها چدنها

- انجام عمليات سخت کردن روي فولادها

- انجام عمليات برگشت روي فولادها

- انجام عمليات پر شدن روي فولادها

انجام عمليات حرارتي شيميايي کربندار کردن روي فولادهاي کم کربن

- انجام عمليات حرارتي مختلف روي2 نمونه از آلياژهاي مس و آلومينيوم

بررسي معايب بوجود آمده در اثر عمليات حرارتي روي قطعات مختلف

 

 

 

نام درس:کارگاه فلز کاري                                                                      تعداد واحد:2

شماره درس:                                                                                             تعداد ساعت:96

نوع درس:عملي                                                                                        درس پيشنياز:

                                                                                                                    درس همنياز:

سرفصل درس

 

- آشنائي با محيط و مقررات کارگاهي

- اندازه گيري با اندازه گيرها

- خط کشي با وسايل مختلف

- سوهانکاري

- بريدن با اره هاي مختلف

- شابرزدن

- حذف زوائد با استفاده از قلم

- سوراخ کردن

- آشنائي با سنگ سمباده

- خزينه کردن

- آشنائي با برقو و انواع آن

- قلاويز کردن

- حديده کردن

- صافکاري

- پرچکاري

- قطع کردن (قيچي و قلم و...)

- لحيم کاري

 

 

 

نام درس:ماشين ابزار يونيورسال 1                                                تعداد واحد:1+2

شماره درس:                                                                                    تعداد ساعت:96+16

نوع درس:نظري- عملي                                                                 درس پيشنياز:

                                                                                                         درس همنياز:

سرفصل درس

 

تئوري: (1 واحد، 16 ساعت)

انواع ماشينهاي اره و اصول بکارگيري آنها، اصول بکارگيري ماشينهاي مته، ابزارهاي برنده، تيز کردن مته بوسيله دست و ماشين، برقو کاري، حديده کاري، مشخصات و انواع قلاويزها و حديده ها.

ايمني در ماشينهاي تراش، ماشينهاي تراش يونيورسال، تنظيم کردن ماشينهاي تراش يونيورسال، ابزارگير براي ماشينهاي تراش، ابزار برنده ماشينهاي تراش، سرعت برش، شکل هندسي ابزارهاي برش، شناخت عوامل موثر در توانائي ماشين کاري با ماشينهاي تراش، رو تراشي، تراشکاري بين دو مرکز، هم محور کردن مراکز، سوراخکاري، بورينگ کاري، قلاويز زني، شيار تراشي، برشکاري، مخروط تراشي، محاسبات پيچ تراشي داخلي و خارجي، اندازه گيري پيچهاي مخروط داخلي، فرم تراشي، استفاده از ليف ثابت و متحرک، استفاده از ابزارهاي برنده با جنسهاي مختلف، عمليات مخصوص روي ماشين تراش، سنگ زني، فرزکاري، کره تراشي

 

عملي: (2 واحد، 96 ساعت)

برشکاري قطعات جهت تراش، سوراخکاري توسط دستگاه مته، ارائه نقشه جهت ساخت که در هر جلسه با توجه به سرفصل درس تئوري موارد فوق الذکر را ارائه نمايد. در ابتداي هر جلسه کارگاه، مختصري راجع به روشهاي عملي و نحوه تنظيم دستگاه و محاسبات مربوط به همان نقشه، توسط استاد يا مربي کارگاه ذکر شده و سپس دانشجويان زير نظر مربي مربوطه اقدام به کار نمايند.  

 

 

 

 

نام درس:ماشينهاي ابزار يونيورسال 2                    تعداد واحد:1+2

شماره درس:                                                               تعداد ساعت:96+16

نوع درس: نظري-عملي                                            درس پيشنياز: ماشين ابزار يونيورسال1

                                                                                     درس همنياز:

سرفصل درس

 

تئوري: (1 واحد، 16 ساعت)

ماشينهاي فرز عمودي، ايمني ماشينهاي فرز عمودي، انواع محورهاي ماشينهاي فرز عمودي، طرز کار با ماشين فرز عمودي، ابزارهاي برنده براي ماشينهاي فرز عمودي، پارامترهاي تعيين کننده توانائي ماشينکاري با ماشين فرز عمودي، تنظيم ماشين و قطعه کار، طرز کار با انواع تيغه فرزها، طرز کار با ابزارهاي بورينگ، مواد خنک کننده.

ماشينهاي فرز افقي، ايمني ماشينهاي فرز افقي، ماشينهاي فرز ساده و يونيورسال، انواع محورها، استفاده از ابزارهاي برنده مختلف، تنظيم سرعت دوران و سرعت بار، تنظيم قطعه کار، فرز کردن شيارها و فرمهاي مختلف با تيغه فرزهاي متفاوت.

تقسيم دايره با وسايل تقسيم کننده، دستگاه تقسيم، دستگاه تقسيم زاويه، چرخ دنده ها، مقدمه بر چرخ دنده ها و انواع، کاربرد آنها، چرخ دنده ساده و محاسبات آنها، فرز کردن چرخ دنده ساده، محاسبات چرخ دنده ها، فرز کردن چرخ دنده هاي مارپيچ، حلزوني، مخروطي، پيچ ها، اندازه گيري و امتحان چرخ دنده ها.

 

عملي: (2 واحد، 96 ساعت)

شناسائي و طرز کار با فرزهاي عمودي، فرزکاري سطوح مختلف، شيارزني با ابزار مخصوص، سوراخکاري کار با تيغه فرزهاي مختلف، شناسائي قسمتهاي مختلف دستگاه، شناسائي طرز کار با فرزهاي افقي، شيارزني، چرخ دنده تراشي (ساده، مارپيچ، حلزوني، مخروطي)، شناسائي طرز کار دستگاه تقسيم و ديگر وسايل جانبي ماشينهاي فرز

 

 

 

نام درس:ماشنهاي ابزار يونيورسال 3                تعداد واحد:1+2

شماره درس:                                                         تعداد ساعت:48+32

نوع درس: نظري-عملي                                       درس پيشنياز: ماشينهاي ابزار يوينورسال 2

                                                                               درس همنياز: 

سرفصل درس

 

تئوري: (2 واحد، 32 ساعت)

تيز کردن ابزارهاي برش در فرزها، تيز کردن قلاويزها، برقواره ها و ابزار مخصوص، ماشينهاي ابزار تيز کن، ماشينهاي سنگ افقي با حرکت رفت و برگشت ميز (کف سائي)، صفحه مغناطيس، فرم دادن به چرخ سنگ سمباده، طرز کار با ماشين سنگ سمباده، مشکلات و رفع مشکلات در سنگ زدن سطوح تخت، شناخت مشخصات و مواد تشکيل دهنده سنگ سمباده، ماشينهاي سنگ گردسائي، وسائل کمکي ماشينهاي سنگ، ايمني ماشينهاي سنگ و طرز تنظيم ماشين و بالانس کردن، مواد خنک کننده ماشينهاي صفحه تراش، صفحه تراش دروازه اي، وسائل کمکي ابزارهاي برنده، صفحه تراش کپي، ايمني در ماشينهاي صفحه تراش، ماشينهاي بورينگ، انواع ماشينهاي بورينگ، ماشينهاي دقيق توليدي بورينگ

 

عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

شناسائي طرز کار با ماشينهاي سنگ افقي و سنگ زدن سطوح تخت و تحت زاويه، شناسائي اجزاء ماشينهاي افقي، شناسائي روش نصب قطعه کار و تنظيم ماشين

شناسائي طرز کار ماشينهاي سنگ دوار، سنگ زدن داخلي و خارجي، طريقه بستن قطعه کار و تنظيم ماشين

- کار بر روي ماشينهاي صفحه تراش يونيورسال

- شناسائي اصول تيز کردن ابزارهاي برش توسط دست و توسط ماشينهاي ابزار تيزکني

 

 

 

 

نام درس:ماشين ابزار توليدي                                   تعداد واحد:1+2

شماره درس:                                                                تعداد ساعت:48+32

نوع درس:نظري- عملي                                              درس پيشنياز:ماشينهاي ابزار يونيورسال2

                                                                                      درس همنياز:

سرفصل درس

 

تئوري: (2 واحد، 32 ساعت)

ماشينهاي کپي تراش، ماشينهاي فرز کپي، تراشکاري توليدي، ماشينهاي سري تراش، ماشينهاي تراش اتوماتيک يک محوري، ماشين تراش اتومات عمودي، چند محوري، ماشين اتومات، پروژه براي توليد، ماشينهاي چرخ دنده تراش، چرخ دنده هاي ساده، مارپيچ، عمودي و حلزوني، چرخ دنده هاي مخروط ساده، چرخ دنده هاي مخروط مارپيچ، چرخ شانه، پرداخت سطح دندانه ها.

ماشينهاي خان کشي، ماشينهاي خان کوبي، ماشينهاي سنگ زني توليدي، ماشينهاي سنگ زني چرخ دنده ها، روشهاي توليد انواع پيچها، پرداخت قطعات توسط هوننگ و ليپنگ و روشهاي ديگر، خطوط خودکار.

 

عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

عملي اين درس بصورت بازديد از کارخانجات توليدي و تهيه گزارش بازديد و امتحان کتبي و شفاهي توسط استاد مربوطه صورت مي پذيرد.    

 

 

 

نام درس:سيستمهاي اندازه گيري و تلورانس             تعدادواحد:1+2

شماره درس:                                                                    تعداد ساعت:32+32        

نوع درس:نظري- عملي                                                 درس پيشنياز: ماشين ابزار يونيورسال 1

                                                                                         درس همنياز:

سرفصل درس

تئوري: (2 واحد، 32 ساعت)

مقدمه اي بر اندازه گيري، زبان اندازه گيري، سيستمهاي اندازه گيري تلرانسها (تلرانس اندازه، تلرانس موقعيت، تلرانس هندسي) و انطباقات، اندازه گيري با خط کشهاي مدرن، اندازه گيري با پرگار، خط کش عمق سنج، زاويه سنج يونيورسال، سوزن خط کش پايه دار، کوليسها، ميکرومترها، فرمانهاي اندازه گيري، تنظيم و کاليبره کردن وسايل اندازه گيري، اندازه گيري مقايسه اي، بزرگنمائي مقايسه اي، اندازه گيري با صفحات نوري، صفحه صافي، اندازه گيري زوايا، مکانيسم و موارد استعمال سيستم پانتوگراف، وسايل مخصوص اندازه گيري مربوط به پيچها، چرخ دنده ها، شيارها، مخروطها و غيره، ماشين هاي اندازه گيري هم مرتبه، ماشينهاي اندازه گيري مخصوص، طراحي وسايل اندازه گيري مخصوص، منابع و آناليز خطا در سيستمهاي اندازه گيري، آشنايي با دستگاه CMM

 

عملي: (1 واحد، 32 ساعت)

کار با خط کشهاي مدرج، پرگار، خط کش عمق سنج، زاويه سنج يونيورسال، سوزن خط کش پايه دار،کوليسها، ميکرومترها، تنظيم و کاليبره کردن وسايل اندازه گيري، آشنا با سيستم پانتوگراف، اندازه گيري با سيستم هاي الکترونيکي، پنو ماتيکي و نوري، آزمايش انطباق، جا زدن يک محور و آزمايش درستي و هم محوري انطباق استوانه ها، اندازه گيري لنگي محورها، آزمايش درگيري دو چرخ دنده، با روش آغشته نمودن به رنگ روغني، آزمايش اندازه گيري تلرانسهاي هندسي شامل مدور بودن، راست بودن،مسطح بوده و ... و در صورت وجود امکانات چند آزمايش ديگر مطابق با آنچه که در قسمتهاي تئوري ارائه داده مي شود.

 

 

 

نام درس:قيد و بندها                                                 تعداد واحد:1+2

شماره درس:                                                                تعداد ساعت:48+32

نوع درس:نظري- عملي                                             درس پيشنياز: ماشين ابزار يونيورسال3

                                                                                     درس همنياز:

سرفصل درس

 

نظري: (2 واحد، 32 ساعت)

- تحليل ابتدائي در مورد قيد و بندها

- فيکسچر و شرايط ساخت آن

- قواعد کلي براي قرار دادن قطعه کار

- تعريف قطعه کار، مشکلات براده، هم مرکز کننده ها

- موقعيت دهي و موقعيت دهنده ها

- گيره بند و انواع آن

- اصول طراحي فيکسچر

-  تلرانسها در قيد وبندها، رسم نقشه هاي قطعات

 

عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- ساخت جيک يا فيکسچر طراحي شده شامل:

1- تهيه مواد اوليه

2- ماشينکاري

3- کارهاي دستي

4- مونتاژ کاري

5- آزمايش دستگاه جيک يا فيکسچر

 

 

 

 

نام درس:روشهاي توليد                                           تعداد واحد:2

شماره درس:                                                               تعداد ساعت:32

نوع درس:نظري                                                        درس پيشنياز:ماشين ابزار يونيورسال 2

                                                                                    درس همنياز:

سرفصل درس

 

- فرايند ريخته گري(ريخته گري در ماسه، قالبگيري پوسته اي، قالبهاي دائمي، قالبهاي گچي)

- يادآوري ماشين کاري(گرد تراشي، فرزکاري، مته کاري وبرقو کاري، خان کشي، صفحه تراشي)

- آشنائي با انواع پرسها و چکش ها و موارد استفاده از آنها

- فرآيند کار گرم( تورد، فرجينگ، کشيدن گرم، اکستروژن)

- فرآيند کار سرد( فشردن، خم کردن، بريدن، کشيدن)

- فرآيندهاي ماشينکاري بدون تراشه( ماشين کاري شيميائي، ماشين کاري الکتروشيميايي، ماشين کاري بوسيله تخليه جريان الکتريکي) EDM,LBM,AJM))

- فرآيند ماشينکاري سايشي( مواد ساينده، سنگ زني، صيقل کاري، ماشينهاي سنگ زني التراسونيک)

- آشنائي با متالوژي پودر(توليد پودر، مخلوط کردن و فشردن پودر، قالبها)

 

 

 

نام درس:ماشين هاي کنترل عددي                    تعداد واحد:1+2

شماره درس:                                                           تعداد ساعت:68+32

نوع درس:نظري-عملي                                         درس پيشنياز:ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

                                                                                 درس همنياز:

سرفصل درس

 

نظري: (1واحد معادل 16 ساعت)

مقدمه بر کنترل عددي، کاربرد سيستمهاي کنترل عددي، استفاده از کنترل عددي ماشينهاي ابزار، سيستم نقطه به نقطه، سيستم پيوسته (متصل)، مکانسيم SERVEO (سرومکانسيم)، سيستم تکراري باز و بسته نوارها و نوارخوانها، کدهاي استاندارد، فرمت و وسايل تهيه نوار، جنس نوار، فرم برنامه نويسي، ماشين تايپ نوار، ابعاد در کنترل عددي، استفاده از دستگاه مختصات، نقطه شروع براي محورهايX.Z.XY و ياY.X.Z.A8 ، اندازه گيري از نقطه شروع، اندازه گيري زنجيري، آشنائي و طرز کار با سيستمهاي کنترل، مراحل برنامه نويسي، برنامه نويسي نقطه به نقطه، برنامه نويسي پيوسته، برنامه نويسي با روشهاي مختلف براي ماشينهاي ابزار، روش امتحان برنامه نوشته شده، تنظيم ابزار، عوض کردن ابزار بطوراتوماتيک، آشنائي با زبان Gکدها و APT، استفاده از کامپيوتر در کنترل عددي، پيشرفتهاي کنترل عددي، کار عملي بر روي ماشينهاي کنترل عددي، برنامه نويسيNC وCNC براي ماشينهاي تراش و فرز، نحوه انتقال اطلاعات از برنامه CAD به زبان کنترل عددي و پروژه عملي برنامه نويسي و ساخت قطعات به کمک ماشينهاي کنترل عددي

 

عملي: (1 واحد آزمايشگاهي معادل 32 ساعت)

در اين درس دانشجو با استفاده از امکانات آزمايشگاه ماشينهاي کنترل عددي و با توجه به سر فصل تئوري اقدام به نوشتن برنامه هاي علمي بوسيله کامپيوتر و سپس امتحان اين برنامه ها با ماشينهاي NC و CNC مي نمايند. دانشجويان مي بايست با دو نوع ماشين تراش CNC و فرزCNC اقدام به کار نمايند.

 

 

 

نام درس:تعمير، نصب نگهداري ماشين ابزار         تعداد واحد:1+1

شماره درس:                                                               تعداد ساعت:16+48

نوع درس:نظري-عملي                                             درس پيشنياز:ماشينهاي ابزار يونيورسال 2

                                                                                     درس همنياز: ماشين ابزار توليدي

سرفصل درس

 

نظري: 1واحد معادل 16 ساعت)

-شرح کلي قسمتهاي مختلف ماشينها و عيب يابي و برطرف کردن آنها

-چگونگي تعويض و يا تعمير انواع کلاچ،کوپلينگ، چرخ دنده

-تشريح ياتاقانهاي بالشي، بلبرينگي و طريقه باز کردن تعمير و سوارکردن آنها

-تشريح پياده و سوار کردن پمپهاي روغن، چرخ تسمه ها و جعبه دنده هاي سرعت و تعمير چرخ دنده هاي شکسته

-طريقه پياده و سوار کردن قسمتهاي مختلف ماشين فرز و نيز عيب يابي و برطرف کردن اشکالات و روغنکاريهاي لازم

-طريقه نصب و تراز کردن انواع ماشينهاي ابزار

-طريقه استفاده از کاتالوگهاي تعميراتي براي بررسي و سفارش و يا ساخت قطعات و يا مونتاژ ماشين

-آزمايشهاي لازم جهت اطمينان از صحت کار دستگاه

 

عملي: (1واحد کارگاهي معادل 48 ساعت )

-پياده و سوار کردن قسمتهاي مورد تعمير يک دستگاه ماشين ابزار براي رفع اشکال و چگونگي روغنکاري و نگهداري آن

طريقه استفاده از لاتن براي قسمتهاي مورد نياز

-باز، تعمير و سوار کردن يا تاقانهاي بالشي و بلبرينگها

-پياده و سوار کردن پمپهاي روغن و چرخ تسمه ها و جعبه دنده ها

-پياده و سوار کردن قسمتهاي مختلف ماشين فرز

-نصب و تراز کردن انواع ماشينهاي ابزار با استفاده از پيچهاي مخصوص و قراردادن لايه

-راه اندازي و آزمايش از نظر صحت و نيز دقت لازم

 

 

 

نام درس:هيدروليک و پنيوماتيک                                       تعداد واحد:1+1

شماره درس:                                                                          تعداد ساعت:16+32

نوع درس:نظري-عملي                                                         درس پيشنياز:

                                                                                                 درس همنياز:

سرفصل درس

 

نظري : (1واحد معادل 16 ساعت )

-توسعه تکنولوژي هواي فشرده

-تکنولوژي هواي فشرده

-پخش هواي فشرده

-آمادگي هواي فشرده

-قطعات کارکننده نيوماتيک

-شيرها

-علايم مدار نيوماتيک

 

عملي: (1واحد آزمايشگاهي معادل 32 ساعت )

-شناخت رگولاتور فشار،مانومتر . آبگير

-تقسيم بندي شيرها از نظر تکنولوژي ساخت

-آزمايش سيلندر يک طرفه همراه با شير (مانند فيکسچر)

-آزمايش سيلندر دو طرفه

-آزمايش کنترل پايدار سيلندر يک طرفه

-آزمايش کنترل پايدار سيلندر دو طرفه

-آزمايش کنترل تابع طول سيلندر دو طرفه شيرهاي غلطکي (ميکرو سوئيچ)

-آزمايش تنظيم سرعت سيلندر يک طرفه در رفت و برگشت

-آزمايش تنظيم سرعت سيلندر دو طرفه در رفت و برگشت

-آزمايش افزايش سرعت سيلندر در رفت وبرگشت

-آزمايش فرمان سيلندر از دو يا چند محل

-آزمايش بستن مدار منطقي بصورت پله اي يل مخروطي

-آزمايش شناخت سيبستم ايمني  دو دستي

-آزمايش شناخت تايمر نيوماتيکي

-آزمايش شناخت مدارهاي تاخيري

و هر آزمايش ديگري با توجه به شرايط موجودآزمايشگاه 

 

 

 

نام درس:رسم به کمک نرم افزار CATIA                            تعداد واحد:1+1

شماره درس:                                                                            تعداد ساعت:16+32

نوع درس:نظري-عملي                                                           درس پيشنياز:

                                                                                                   درس همنياز:

سرفصل درس 

- آشنايي با محيط Part Design

- آشنايي با محيط Sketcher

- آشنايي با محيط Drafting

- آشنايي با محيط Assembly Design
 

 

برنامه آموزشي دوره کارداني مکانيک گرايش جوشکاري

 

 

 

 مقدمه

در آستانه ورود به قرن جديد جهان شاهد تحولات شگرفي است. صف آرائي سياسي و نظامي دو بلوک جهان مي رود به افسانه اي بدل شود و در کشورهاي آسياي جنوب شرقي آتش فشاني عظيمي براه بياندازد و بسياري از کشورها دريافته اند آنچه سعادت يک جامعه انساني را تضمين مي کند استفاده از الگوهاي صحيح اقتصادي متناسب با شرايط آن جامعه و بکارگيري تکنولوژي مناسب و منابع انساني کارآمد مي باشد.

اينک تکنولوژي صنعتي بازيگر اصلي و يکه تاز صحنه اقتصاد جهاني گرديده است و از جمله مهمترين عوامل موثر در شکوفائي اقتصاد يک جامعه بشمار مي رود.

اين در حالي است که به دليل پيشرفت سريع صنايع فعاليتهاي جاري در اين عرصه مانند امکان سنجي، بکارگيري و نگهداري و تعمير ماشين آلات و تجهيزات مدرن مستلزم وجود نيروي انساني مسلط به دانش فني روز، آموزش ديده و داراي قدرت خلاقيت مي باشد. به تعبير ديگر از مهمترين ارکان پويايي تکنولوژيک يک جامعه نيروي انساني فعال آن مي باشد. نيروي بالقوه اي که اگر با برنامه ريزي صحيح آموزشهاي کاربردي منطبق با شرايط زماني و مکاني موجود هدايت گردد قادر خواهد بود بسياري از نارسائيهاي کشورهاي توسعه نيافته، يا در حال توسعه از جمله کشور ما را با توجه به منابع سرشار موجود و امکانات سخت افزار و نسبتا مناسب مرتفع نمايد.

به منظور نيل به اين هدف ارائه دوره هاي کارداني در مقاطع و رشته هاي فني و مهندسي مختلف مي تواند شروع مطلوبي قلمداد گردد.

 

1- نام دوره

کارداني مکانيک گرايش جوشکاري (تکنسين حرفه اي)

 

2- هدف از اجراي دوره

هدف پر کردن خلاء تکنسين هاي متخصص و کارآمدي است که قادر باشند بر اساس دانش و مهارتهاي فني کسب شده در يکي از زمينه هاي ساخت و توليد، نصب و مونتاژ، تعمير و بازسازي فعاليت نمايند و بر اساس علوم و فنون فراگرفته شده به برقراري اتصالات ناگسستني قطعات مختلف فلزي و غير فلزي بپردازد.

 

3- ضرورت و اهميت اجراي دوره

جوشکاري و برشکاري از معمولترين فرآيند هاي توليدي است که در ساخت قطعات بزرگ ماشين آلات صنعتي، اسکلتهاي فلزي، مخازن تحت فشار و پلهاي عظيم مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين فرآيند در واحد هاي صنعتي که داراي سيستم توليد سفارشي يا پروژه اي مي باشند از اهميت ويژه اي برخوردار است. از طرفي قابليت اتوماسيون و اعمال روشهاي مکانيزه امکان اجراي جوشکاري را در شرايط مختلف امکان پذير ساخته است و همين امر تغييرات گسترده اي در طرز کار و چگونگي بهره برداري از اين فرآيند و به تبع آن مسائل تئوريکي که بدنبال مي آيد را باعث گرديده است. در دنياي صنعتي امروز دهها وسيله جوشکاري ابداع گرديده است. انواع فلزات غيرآهني، فولادهاي مخصوص و آلياژهاي بيشمار آنها از طريق جوشکاري بهم متصل مي شوند. هرچند روشهاي اتوماتيک جوشکاري از طرفي کيفيت جوش را افزايش داده و از طرف ديگر زمان فرآيند را به حداقل ممکن رسانده اند، اما وجود دستگاهها و امکانات سخت افزاري در اين زمينه کافي نيست و تنها با آموزش صحيح و کامل نيروي انساني مي توان به ضريب اطمينان لازم براي تضمين فعاليتهاي توليدي جوشکاري دست يافت. در حقيقت آموزش هدفمند و برنامه ريزي شده پلي است بين آنچه که هستيم و آنچه بايد باشيم که اين امر از جمله هدفهايي است که برگزاري اين دوره دنبال مي کند.

4- نوع و مدت آموزش

مدت آموزش دوره ‌آموزشي کارداني مکانيک گرايش جوشکاري (تکنيسين حرفه اي) 2 الي 3 سال است و متشکل از چهار الي شش نيمسال تحصيلي مي باشد دانشجو با گذراندن 72 واحد درسي مي تواند موفق به اخذ گواهينامه اين دوره گردد.

 

5- واحدهاي درسي

زمان تدريس هر واحد نظري 16 ساعت و هر واحد آزمايشگاهي 32 ساعت و هر واحد کارگاهي 48 ساعت مي باشد.

1- دروس عمومي: 12 واحد

2- دروس پايه: 14 واحد

3- دروس اصلي: 18 واحد

4- دروس تخصصي: 28 واحد  

 

6- آزمون عمومي دوره کارداني مکانيک گرايش جوشکاري

آزمون عمومي به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي، در حدود کتب چهارساله متوسطه است. مواد آزمون عمومي و ضريب آن بشرح جدول شماره 1 مي باشد.

 

                                    جدول شماره 1- مواد امتحاني و ضرايب آزمون

آزمون

ضرايب

ادبيات فارسي

4

زبان عربي

2

فرهنگ و معارف اسلامي

3

زبان(انگليسي،آلماني،فرانسه،روسي، ايتاليايي)

2

 

7- آزمون عمومي و اختصاصي دوره کارداني مکانيک گرايش جوشکاري

رياضيات (با ضريب 4)، فيزيک مکانيک (با ضريب 3)، شيمي (با ضريب 2)

در حدود اطلاعات علمي کتب چهارساله دوره متوسطه از شرکت کنندگان آزمون بعمل خواهد آمد.

تبصره: سوالات دروس فني مخصوص ديپلمه هاي هنرستاني بوده که ديپلمه هاي مذکور علاوه بر پاسخگوئي به سوالات اختصاصي بايد به يکي از گروههاي امتحاني دروس فني مطابق جدول شماره 2 در حدود اطلاعات سال چهارم ديپلم هنرستان پاسخ گويند. ضريب دروس فني براي ديپلمه هاي مذکور 2 مي باشد.

 

                                                   جدول شماره2- گروههاي امتحاني دروس فني

رديف

نام گروه امتحاني دروس فني

مواد امتحاني بر اساس رشته هاي هنرستاني

1

الکترونيک

الکترونيک، الکترونيک مخابرات دريايي

2

الکترو تکنيک

الکتروتکنيک

3

صنايع شيميايي

صنايع شيميايي

4

عمران

عمران

  

 

ادامه جدول شماره2- گروههاي امتحاني دروس فني

رديف

نام گروه امتحاني دروس فني

مواد امتحاني بر اساس رشته هاي هنرستاني

5

صنايع اتومبيل

اتومکانيک، مکانيک، مکانيک موتورهاي دريايي، دريانوردي صيادي

6

تاسيسات

تاسيسات حرارتي و برودتي، تاسيسات تهويه و تبريد، تاسيسات بهداشتي حرارتي

7

مواد

ذوب فلزات، ريخته گري، سراميک

8

معدن

ماشين آلات معدن، معدن

9

صنايع

ماشين ابزار، قالبسازي و مکانيک عمومي، نقشه کشي صنعتي

10

نساجي

نساجي، رنگرزي، چاپ

11

طراحي و معماري

هنري و معماري

12

صنايع فلزي

صنايع فلزي

13

مدلسازي

مدلسازي

14

کشاورزي

در سطح اطلاعات عمومي ديپلمهاي هنرستانهاي کشاورزي

15

صنايع چوب

صنايع چوب

 


جداول دروس


 

جدول شماره 1: سهم ساعات دروس عمومي، پايه،اصلي، تخصصي

نوع دروس

تعداد واحد

جمع ساعات

نظري

عملي

جمع

دروس عمومي

12

176

32

208

دروس پايه

14

192

64

256

دروس اصلي

18

192

208

400

دروس تخصصي

28

272

480

752

جمع

72

832

784

1616

 
 

         جدول شماره 2: مقايسه سهم دروس نظري و عملي

نوع دروس

جمع ساعات

درصد دروس

درصد استاندارد

دروس نظري

832

51.48%

55-25%

دروس عملي

784

48.52%

65-45%

جمع

1616

100%

 

   

 

                                                           جدول شماره 3: دروس عمومي

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

2526001

انديشه اسلامي

2

32

-

32

 

 

2526003

اخلاق و تربيت اسلامي

2

32

-

32

 

 

2526030

زبان فارسي

3

48

-

48

 

 

8223055

زبان خارجي

3

48

-

48

 

 

2526215

تربيت بدني(1)

1

-

32

32

 

 

2526005

دانش خانواده و جمعيت

2

32

-

16

 

 

جمع

13

192

32

224

 

 

 

 

 

                                                                           جدول شماره 4: دروس پايه

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

رياضي عمومي

3

48

-

48

 

 

 

فيزيک حرارت

2

32

-

32

 

رياضي عمومي

 

شيمي عمومي

2

32

-

32

 

 

 

فيزيک مکانيک

2

32

-

32

 

رياضي عمومي

 

رسم فني 1

2

16

32

48

 

 

 

ايمني و بهداشت

1

16

-

16

 

 

 

مباني کامپيوتر وکاربرد آن

2

16

32

48

 

 

جمع

14

192

64

256

 

 

 

 

                                                          جدول شماره 5: دروس اصلي

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيش نياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

استاتيک

3

48

-

48

فيزيک مکانيک

 

 

مقاومت مصالح

2

32

-

32

استاتيک

 

 

آزمايشگاه مقاومت مصالح

1

-

32

32

 

مقاومت مصالح

 

کاربرد برق در جوشکاري

3

32

32

64

 

 

 

رسم فني 2

2

16

32

48

رسم فني 1

 

 

زبان فني

2

32

-

32

زبان خارجي

 

 

طراحي به کمک کامپيوتر

2

16

32

48

مباني کامپيوتر و رسم فني 1

 

 

ماشين ابزار

2

16

48

64

 

 

 

آزمايشگاه متالوگرافي

1

-

32

32

متالورژي جوش1

 

جمع

18

192

208

400

 

 

 

 

 
جدول شماره 7:دروس تخصصي

شماره دروس

نام درس

تعداد واحد

ســاعــات

پيشنياز

همنياز

نظري

عملي

جمع

 

 

طراحي جوش

3

48

-

48

مقاومت مصالح

 

 

متالورژي جوش1

2

32

-

32

شيمي عمومي

 

 

متالورژي جوش 2

3

32

48

80

متالورژي جوش1

 

 

جوشکاري قوسي با الکترود

5

48

96

144

کاربرد برق در جوشکاري

متالورژي جوش1

 

جوشکاري اکسي استيلن

2

16

48

64

 

متالورژي جوش1

 

جوشکاري تحت پوشش گازهاي محافظ و پلاسما

2

16

48

64

جوشکاري قوسي ...

جوشکاري اکسي استيلن

 

جوشکاري زير پودري، الکترواسلاگ و الکترو فلاکس دار

2

16

48

64

جوشکاري قوسي ...

 

 

جوشکاري مقاومتي

2

16

48

64

جوشکاري قوسي ...

 

 

تکنولوژي جوشکاري فولادها و چدن ها

2

16

48

64

جوشکاري قوسي ...

متالورژي جوش1

 

تکنولوژي جوشکاري فلزات غيرآهني

2

16

48

64

جوشکاري قوسي ...

متالورژي جوش1

 

برشکاري بوسيله گاز وبرق

2

16

48

64

جوشکاري قوسي ...

جوش اکسي استيلن

 

پروژه عملي

1

-

-

-

 

 

جمع

28

272

480

752

 

 


 

سرفصل هاي دروس

 

 

نام درس: رياضيات عمومي                                                                تعداد واحد: 3

شماره درس:                                                                                    تعداد ساعت:48

نوع درس: نظري                                                                               درس پيشنياز:

                                                                                                       درس همنياز:

سرفصل درس

 

- يادآوري مجموعه ها (انواع مجموعه ها، اعمال روي مجموعه ها، مجموعه هاي اعداد، اصل دوگاني)

- اصول استقراء رياضي

- اعداد مختلط (تعريف مجموعه اعداد موهومي، معرفي معادلاتي که در مجموعه اعداد حقيقي جواب ندارد، تعريف عدد مختلط به شکل a+ib ، زوج مرتب و بشکل قطبي، اعمال روي اعداد مختلط، تعبير هندسي عدد مختلط، تعبير هندسي اعمال روي عدد مختلط، ريشه هاي يک عدد مختلط و نماد هندسي آن

- توابع (تعريف قلمرو و برد در توابع، تابع قدر مطلق، تابع بزرگترين عدد صحيح، تابع جبري، تابع گويا، تابع اصم، تابع نمائي، تابع لگاريتمي، تابع مثلثاتي، تعريف توابع زوج و فرد، تابع معکوس و معکوس يک تابع

- حدود پيوستگي، قضاياي حد، تعريف مجانبها (قائم، افقي، مايل) رسم نمودارها با استفاده از مجانب، پيوستگي در نقطه و بازه، قضيه فشردگي، قضيه مقدار ميانگين

- مشتق (تعريف مشتق، روش زنجيره اي در مشتق، مشتق انواع توابع، کاربرد مشتق در رسم نمودارها به منظور يافتن نقاط ماکزيمم و مينيمم)

- ديفرانسيل (کاربرد ديفرانسيل، استفاده از ديفرانسيل در محاسبات خطا)

- تابع اوليه( انتگرالهاي معين و نامعين، روشهاي انتگرال گيري، حل مسائل نمونه) 

- معادلات پارامتري، مختصات فضايي، بردار در فضا، ضرب عددي

- انتگرالهاي دوگانه و سه گانه و کاربردهاي آن در مسايل فيزيک و هندسه

- هندسه تحليلي در صفحه و مختصات قطبي

- آشنايي مقدماتي با ماتريسها


 


 

نام درس: فيزيک حرارت                                                       تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                          تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                    درس پيشنياز:

                                                                                                درس همنياز: رياضيات عمومي 

سرفصل درس

 

دما:

تعادل گرمائي، قانون صفرم ترموديناميک، اندازه گيري دما، انواع دماسنجهاي جيوه اي، الکلي و نوري، ترموکوپلها واحدهاي اندازه گيري دما (کلوين، فارنهايت و سانتيگراد)

 

گرما: 

رابطه گرما و قانون اول ترموديناميک، کميت آحاد حرارتي (کالري، کيلو کالري، ژول و تبديل آنها به يکديگر)، تغييرات حالت اجسام در اثر حرارت (ذوب، تبخير و تصعيد) ، بررسي نقطه سه گانه، گرماي ويژه اجسام، رسانايي گرمايي، گرما و کار، انبساط بر اثر گرما (انبساط طولي، سطحي، حجمي)، بعضي از کاربردهاي قانون اول ترموديناميک، حل مسائل در رابطه با پخش گرما

 

نظريه جنبشي گازها:

تعريف گازهاي ايده آل (ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک)

تعريف فشار و دما از ديدگاه نظريه جنبشي گازها، آنتروپي و قانون دوم ترموديناميک، فرآيندهاي مختلف (بازگشت پذير، بازگشت ناپذير، فرآيند دما ثابت، فرآيند حجم ثابت و ...)، چرخه کارنو


 

 

 

نام درس: شيمي عمومي                                                                   تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                                     تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                               درس پيشنياز:

                                                                                                            درس همنياز:

سرفصل درس

 

- مفاهيم اوليه علم شيمي (نظريه اتمي دالتون، وزن اتمي، اتم گرم، عدد آووگادرو، تعريف مول، محاسبات شيميايي)

- ساختمان اتم (ماهيت الکتريکي ماده، تجربه رادفورد، تابش الکترو مغناطيسي، نظريه کوانتوم، اصل عدم قطعيت، اتم هيدروژن، اتم هاي چند الکتروني، ترازهاي انرژي، آرايش الکتروني، جدول تناوبي شعاع اتمي، انرژي يوني، الکترون خواهي)

- ترمو شيمي( اصول ترمو شيمي، واکنشهاي خودبخودي، آنتروپي، معادله گيبس)

- حالت گازي ماده( قوانين گازها، گازهاي حقيقي، نظريه جنبشي گازها، توزيع سرعتهاي ملکولي، گرماي ويژه گازها)

- پيوند شيميايي (پيوندهاي يوني و کووالان، اوربيتال هاي اتمي و ملکولي، طول پيوند، پيوندهاي چندگانه، پديده رزونانس، پيوندهاي هيدروژني، پيوندهاي فلزي، نيمه رساناها)

- مايعات و جامدات و محلولها (نقطه جوش، نقطه انجماد، فشار بخار، تصفيه، مکانيزم حل شدن، فشار بخار محلولها)

- تعادل در سيستمهاي شيميايي (واکنشهاي برگشت پذير و تعادل شيميايي، ثابت هاي تعادلي، اصول لوشاتليه)

- سرعت واکنشهاي شيميايي (سرعت واکنش، اثر غلظت در سرعت، معادلات سرعت کاتاليزورها)

- اسيدها، بازها و تعادلات يوني

- شيمي الکتروليز

 

 

 

نام درس: فيزيک مکانيک                                                                تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                                      تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                                 درس پيشنياز:

                                                                                                             درس همنياز: رياضي عمومي

سرفصل درس

 

تعريف بردار، بردار يکه، اعمال روي بردارها (جمع، تفاضل، ضرب)، مولفه هاي يک بردار، کسينوسهاي هادي، برآيند بردارها بروش هندسي و تحليلي

 

سينما تيک:

1- حرکت در يک بعد، سرعت متوسط و لحظه اي، شتاب متوسط و لحظه اي، سقوط آزاد

2- حرکت در صفحه، سرعت متوسط و لحظه اي، بررسي حرکت دايره اي

 

ديناميک ذره اي:

1- قوانين نيوتن، کاربرد قوانين نيوتن در سيستمهاي مقيد

2- کار و انرژي، تعريف انواع انرژي، قانون بقاي انرژي

 

ضربه:

قانون بقاي ممنتم خطي، برخوردهاي الاستيک و غيرالاستيک، تغييرات نسبي جرم و سرعت، جرم و انرژي

دوران:

سرعت زاويه اي، شتاب زاويه اي، دوران با شتاب زاويه اي ثابت، دوران با شتاب زاويه اي متغير، اينرسي و محاسبه آن، ممنتم زاويه اي

 

ثقل:

قانون ثقل عمومي، جرم ثقلي و جرم اينرسي، تغييرات شتاب ناشي از ثقل، حرکت سيارات و اقمار، ميدان ثقلي، انرژي پتانسيل سيستمهاي چند ذره اي


 

 

نام درس: رسم فني 1                                                                                  تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                                تعداد ساعت:32+16

نوع درس: نظري- عملي                                                                            درس پيشنياز:

                                                                                                                      درس همنياز:

سرفصل درس

 

- معرفي نقشه کشي و کاربرد آن در صنعت

- کاربرد و طرز استفاده وسايل نقشه کشي

- ترسيمات هندسي

- انواع تصاوير مورد استفاده در رسم فني و معرفي تصاوير قائم نقطه، خط و صفحه و جسم

- صفحات تصوير و رسم سه تصوير جسم

- رابطه بين تصاوير در صفحات مختلف و مجهول يابي

- اندازه نويسي

- تصاوير مجسم (پرسپکتيو)،ايزومتريک، ديمتريک وکاوالير

- برشها و مستثنيات برش

- اصول مقدماتي نقشه خواني مرکب


 

 

نام درس: ايمني و بهداشت                                                                   تعداد واحد:1

شماره درس:                                                                                           تعداد ساعت:16

نوع درس: نظري                                                                                     درس پيشنياز:

                                                                                                                  درس همنياز: 

سرفصل درس

 

- عوامل فرهنگي و تعريف ايمني، تعريف ايمني شغلي

- ايمني در صنعت و شناخت سانحه صنعتي

- شناخت وکنترل عوامل زيان آور محيط کار (فيزيکي، شيميايي، بيولوژيکي)

- بيماريهاي فيزيکي ناشي از کار و تشريح بيماريهاي ناشي از عوامل ديگر

- اصول ايمني هنگام کار با الکتريسيته (خطرات برق گرفتگي، تشريح مقاومت الکتريکي بدن)

- تشريح مسير عبور جريان الکتريکي از بدن و روشهاي پيشگيري از اثرات برق گرفتگي

- اشعه يونيزان و تفسير اشعه مادون قرمز، اشعه ماوراء بنفش، اشعه مرئي و اثر آنها بر بدن

- حفاظت فيزيکي و بهداشتي در برابر اشعه يونيزان و مقادير استاندارد جذب آن توسط بدن

- ارتعاش و اثرات آن و تدابير حفاظتي و بهداشتي در برابر ارتعاش

- شناخت و کنترل سروصدا در صنعت (خصوصيات و مقادير مجاز)

- ارگونومي (هدف از ارگونومي،کار ماهيچه اي، نحوه انجام کارهاي سنگين، قواعد هفتگانه در بلند کردن قطعات سنگين)

 

 


نام درس: مباني کامپيوتر و کاربرد آن                                                   تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                              تعداد ساعت:32+16

نوع درس: تئوري و عملي                                                                         درس پيشنياز:

                                                                                                                    درس همنياز:

سرفصل درس

 

تئوري: (1 واحد، 16 ساعت)

تاريخچه کامپيوتر، تعريف کامپيوتر، کاربرد کامپيوتر، ويژگيهاي کامپيوتر، تعريف سخت افزار (Hard Ware) و نرم افزار (Soft Ware)، انواع کامپيوتر، اجزاء کامپيوتر، حافظه کامپيوتر، واحد سنجش حافظه، بيت و بايت، سيستم مبناي Binary، تبديل سيستمهاي عددي، مدارات منطقي (AND-OR-NOT)، الگوريتم، انواع نرم افزارها، زبانهاي برنامه نويسي، تعريف سيستم عامل، انواع سيستم عامل، سيستم عامل MS-DOS، انواع دستورات سيستم عامل، تفاوت دستورات داخلي و خارجي، دستور Dir-Time-Date وايلدکاردها، فرمانهاي Copy-RD-CD MD-Format-Xcopy، آشنايي با متن نگارPE2 و دستورات مربوطه

 

آزمايشگاه کامپيوتر: (1 واحد، 32 ساعت)

آشنايي با وسايل ورودي و خروجي، آشنايي با صفحه کليد، کليد هاي کاراکتري و تابع، فرايند BOOT کردن و Reboot کردن کامپيوتر، آشنايي با درايوها و تغيير درايوها، مديريت فايلها، مديريت ديسکها، مديريت فهرستها فرمان DIR همراه سويچهاي مربوطه، فرمانهاي TIME- DATEساختن فهرستها (Directory) و حذف فهرستها، کپي کردن فايلها (copy)، حذف کردن فايلها (DEI)، ساختن فايلهاي متني (copy-con)، کليدهاي عملياتي، کليدهاي ويرايش، نحوه فرمت کردن ديسکها

 

 

 

نام درس: استاتيک                                                                          تعداد واحد: 3

شماره درس:                                                                                    تعداد ساعت:48

نوع درس: نظري                                                                               درس پيشنياز: فيزيک مکانيک

                                                                                                           درس همنياز:

سرفصل درس

 

- مقدمه و آشنايي با مفاهيم اوليه (واحدها، بردارها ،جمع و تفريق بردارها، ترکيب بردارها، حاصلضرب داخلي و خارجي بردارها)

- بررسي سيستم هاي نيرو (سيستمهاي نيروي دو بعدي و سه بعدي، گشتاور، کوپل، برآيند يک سيستم نيرويي)

- تعادل، تعادل در سيستم دو بعدي، رسم دياگرام آزاد، شرايط تعادل، تعادل در سيستم سه بعدي، شرايط تعادل در سيستمهاي سه بعدي

- بررسي سازه ها (خرپاي دو بعدي، تعادل مفصل، تعادل برش، خرپاهاي سه بعدي، قابها و ماشينها)

- مرکز جرم و مرکز هندسي، مرکز هندسي خط و سطح و حجم، مرکز هندسي احجام غير منظم هندسي، قضاياي پاپوس-گلدينوس

- تيرها، انواع تير، بارگسترده در تير

- کابل ها (آشنايي با روابط کلي، کابل با شکل سهمي، کابل تحت اثر وزن)

- اصطکاک (اصطکاک خشک، اصطکاک در گوه ها و پيچ ها، اصطکاک در محورها و کلاچ ها و تسمه ها)

- گشتاور اينرسي (تعريف و ارائه روش بدست آوردن گشتاور اينرسي، گشتاور اينرسي قطبي، گشتاور اينرسي جرم)

- آشنائي مقدماتي با روش کار مجازي

- آشنايي با استاتيک سيالات (فشار هيدرو استاتيکي بر سطوح مسطح و غير مسطح غوطه ور)

 

 

 

نام درس: مقاومت مصالح                                                                         تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                                              تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                                        درس پيشنياز: استاتيک

                                                                                                                     درس همنياز:

سرفصل درس

 

- بررسي نيروهاي داخلي و خارجي اجسام  

- تنش (تنش قائم، تنش برشي و مولفه هاي تنش)

- کرنش (دياگرام کرنش و تنش، قانون هوک، تغيير شکل برشي، ضريب پواسون)

- اثر حرارت (تنش حرارتي، تمرکز تنش)

- نيروي برشي و لنگر خمشي در تيرها (توزيع تنش هاي محوري و برشي، روابط بين نيروي برش و لنگر خمشي)

- پيچش در دايره اي تو پر و تو خالي، کرنش پيچشي، معادله پيچش

 

 

 

 

نام درس: آزمايشگاه مقاومت مصالح                                                تعداد واحد: 1

شماره درس:                                                                                         تعداد ساعت:32

نوع درس: عملي                                                                                   درس پيشنياز:

                                                                                                               درس همنياز: مقاومت مصالح

سرفصل درس

 

- آزمايش کشش نمونه هاي مختلف

- رسم نمودار تجربي تنش و تغيير طول نسبي

- تعيين مدول الاستيسيته

- آزمايش تنشهاي کششي و فشاري

- آزمايش پيچش ساده ميله ها

- آزمايش خمش نمونه هاي مختلف

- آزمايش ضربه در نمونه هاي مختلف

- ارائه آزمايشهاي کششي و ضربه اي در رابطه با چند قطعه جوشکاري شده

 

 

 

 

نام درس: کاربرد برق در جوشکاري                                                  تعداد واحد: 1+2

شماره درس:                                                                                        تعداد ساعت: 32+32

نوع درس: نظري و عملي                                                                     درس پيشنياز:

                                                                                                                درس همنياز:

سرفصل درس

 

الف) نظري (2 واحد، 32 ساعت)

ماهيت الکتريسيته (چگونگي ايجاد الکتريسيته ساکن و جاري، تشريح حرکت الکترونهاي آزاد در اجسام)

- جريان متناوب (چگونگي توليد جريان متناوب در ژنراتورها، تعريف جريان متناوب سينوسي)

- جريان مستقيم (چگونگي توليد جريان مستقيم در ديناموها)

- يکسو کردن جريان متناوب بوسيله يکسو کننده ها

- مدارهاي الکترکي (مقاومت اهمي، القائي و خازني در مدار جريان متناوب، آشنائي مقدماتي با مدارهاي سري و موازي)

- اشنائي با دستگاههاي اندازه گيري الکتريکي (آمپر متر، ولتمتر، اهم متر)

- آشنائي مقدماتي با رله ها، آشنائي با کميت هاي شدت جريان، ولتاژ، مقاومت، توان الکتريکي، ضريب توان، فرکانس

- آشنائي با طرز کار ترانسفورماتورها و کاربرد آنها در جوشکاري

- آشنائي با دستگاه رکتيفاير جوشکاري

- آشنائي مقدماتي با قطعات الکترونيکي( مقاومتها، خازن ها، پتانسيومتر، ديودها، ترانزيستورها و تريستورها)

- آشنائي مقدماتي با بردهاي الکتريکي و الکترونيکي و مورد استفاده آنها در دستگاههاي جوشMIG-TIG ، زير پودري، مقاومتي

 

ب) عملي (1 واحد، 32 ساعت)

شناسايي و استفاده از ابزارها و وسائل الکتريکي مورد استفاده در دستگاههاي جوشکاري، آشنائي با انواع کابلها و چگونگي حفاظت آنها، عايق بندي نقاط اتصال الکتريکي، باز و بسته نمودن قسمتهاي الکتريکي دستگاههاي جوشکاري، آشنائي با سيم پيچ هاي ترانسفورماتورها، لحيم کاري اتصالات و نصب قطعات الکترونيکي در مدار، خارج نمودن قطعات الکترونيکي از مدار چاپي و آزمايش آنها توسط دستگاههاي اندازه گيري الکتريکي

 

 

 

نام درس: رسم فني 2                                                                   تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                  تعداد ساعت:32+16

نوع درس: نظري- عملي                                                              درس پيشنياز: رسم فني 1

                                                                                                        درس همنياز:

سرفصل درس

 

- تصوير مرکزي يا پرسپکتيو (يک نقطه، دو نقطه، معمولي وآزاد) 

- اصول هندسه ترسيمي

- روش دوران دريافتن اندازه واقعي يک خط و يک صفحه

- روش تغيير صفحه براي يافتن اندازه واقعي يک خط و يک صفحه

- حالات مختلف دو خط و دو صفحه نسبت به همديگر

- يافتن فصل مشترک و نحوه برخورد صفحات با همديگر

- تقاطع خط با کثيرالوجوه و تقاطع دو کثيرالوجوه

- تقاطع و تعيين فصل مشترک اجسام دوار و استوانه اي

- گسترش احجام هندسي و کانال سازي

- اصول نقشه کشي مرکب

- اتصالات، پيچ و مهره، پرچ و جوش در نقشه صنعتي

- انواع خار،گوه، پين

- فنرها

- بلبرينگها، ياتاقانها، کاسه نمدها

- چرخ دنده، تسمه ها و چرخ زنجيرها و انواع بادامکها

- تلرانس و انطباقات

 

 

 

 

نام درس: زبان فني                                                                            تعداد واحد:2

شماره درس:                                                                                      تعداد ساعت:32

نوع درس: نظري                                                                                درس پشنياز: زبان خارجي

                                                                                                             درس همنياز:

سرفصل درس

 

- مروري بر دستور زبان انگليسي ضمن مطالعه متون فني و مهندسي

- تاکيد بر مطالعه متون مرتبط با جوشکاري

- تمرين فني و سعي در آموزش کاتالوگهاي مرتبط با جوشکاري

- درک همزمان با خواندن و شنيدن مطالب فني

- تمرين نوشتن مطالب فني مرتبط با جوشکاري به زبان انگليسي

- ارائه بخشي از کتابهاي پيشنهادي زير به دانشجويان به منظور ترجمه به زبان انگليسي

1) FUNDAMENTALS OF WELDING (HANDBOOK)

2) ESSENTIAL OF WELDING (REMIND G.SACKS)

  

 

 

 

نام درس: طراحي به کمک کامپيوتر(CAD)        تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                             تعداد ساعت:32+16           

نوع درس: نظري- عملي                                         درس پيشنياز: مباني کامپيوتر و کاربرد آن و رسم فني 1

                                                                                   درس همنياز:

سرفصل درس

 

- يادآوري مباني کامپيوتر (سيستمهاي ورودي و خروجي اطلاعات، دستورات تغيير درايو، دستور ورود و خروج از فهرستها، کپي کردن، حذف کردن)

- آشنايي با نرم افزار Auto CAD و تعريف آن

- آشنايي با وسايل جانبي مرتبط با Auto CAD

- نحوه ورود و خروج از برنامه و وارد کردن اطلاعات به سيستم

- انواع دستورات در Auto CAD 

- انواع مختصات و ارائه مثال در مورد هر يک از آنها

- تعريف MENO و تقسيم بندي صفحه نمايش در Auto CAD 

- آشنائي با فرمانهاي ابزاري     ( QUIT, END, HELP….FILES, ARC, CIRCLE, SAVE,)

- نحوه استفاده از TOOLS

- آشنائي با فرمانهاي ترسيمي(LINE, ARC, CIRCLE, POINT, TRACE, POLYGON…)

- آشنائي با فرمانهاي تصحيح کننده و جوياگر (ERASE, OOPS, MOVE, COPY, ROTATE…)

- آشنائي با چگونگي رسم هاشور

- نحوه استفاده از ابزارهاي کمک رسم(SNAP, GRID, AXIS, OSNAP,…)

- آشنائي با فرمانهاي کنترل کننده تصوير(ZOOM, PAN, VIEW, REDRAW …)

- آشنائي با لايه ها و بلوکها و نحوه ايجاد آنها.

- آشنائي با اندازه گذاري

- نحوه کار با پلاتر و پرينتر.

 

 

 

 

نام درس: ماشين ابزار                                                                      تعداد واحد:1+1

شماره درس:                                                                                      تعداد ساعت:48+16

نوع درس: نظري- عملي                                                                  درس پيشنياز:

                                                                                                             درس همنياز:

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- آشنائي با اصول ايمني در کارگاههاي ماشين ابزار

- آشنائي با ابزارهاي دستي و چگونگي استفاده از آنها (اصول کار با اره هاي دستي، انواع سوهان و چگونگي سوهانکاري، ابزارهاي علامتگذاري و خط کشي، ابزارهاي اندازه گيري)

- آشنائي با حديده و قلاويزها و استفاده از جداول مخصوص آنها

- ماشينهاي اره (ماشينهاي اره رفت و برگشت، ماشينهاي اره نواري، افقي و عمودي)

- ماشينهاي مته (انواع ماشينهاي مته، ابزارهاي برنده، تيز کردن مته ها، ابزارهاي گيرنده قطعه کار در ماشينهاي مته)

- ماشينهاي تراش (ماشينهاي تراش يونيورسال، تنظيم ماشينهاي تراش يونيورسال، ابزارهاي برنده ماشين تراش، طرز کار ماشينهاي تراش)

- آشنائي با ماشينهاي سنگ زني و کاربرد آنها

- آشنائي با ماشين هاي فرز، انواع ماشين هاي فرز و کاربردهاي آنها

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- طرز بکار بردن سوهانهاي روي سطوح صاف و منحني و زاويه دار، استفاده از ابزارعلامتگذاري و خط کشي روي ورقهاي فولادي، استفاده از حديده و قلاويز، استفاده از ابزارهاي اندازه گيري (پرگار، ميکرومتر، نقاله يونيورسال، ساعتهاي اندازه گيري)، استفاده از ماشينهاي مته و چگونگي تيز کردن مته ها، استفاده از ماشينهاي تراش اونيورسال (تيز کردن رنده ها، پيشاني تراشي، مته مرغک زن، روتراشي، فرم تراشي، مخروط تراشي با استفاده از سوپرت دستي، پيچ تراشي)

- استفاده از ماشينهاي فرز بمنظور ايجاد جاي خار و ساخت چرخ دنده هاي ثابت

 

 

 

 

نام درس: طراحي جوش                                                               تعداد واحد: 3

شماره درس:                                                                                تعداد ساعت:48           

نوع درس: نظري                                                                          درس پيشنياز: مقاومت مصالح  

                                                                                                       درس همنياز:

سرفصل درس

 

- آشنائي با انواع اتصالات جوش

- چگونگي نمايش مقاطع جوشکاري شده در نقشه

- نقشه هاي اتصالات جوشکاري شده

- قواعد و اصول طراحي

- افزايش مقاومت اتصالات جوش شده

- اتصالات ايجاد شده توسط جوش مقاومتي

- چگونگي طراحي جوش در لوله ها

- طراحي جوش در فلنچها

- طراحي جوش در بوشها

- طراحي جوش در ميله ها

- طراحي جوش در اتصالات خرپايي

- محاسبات جوش در مقاطع مختلف

- پيچيدگي مقاطع جوشکاري شده

- عيوب جوش و بازرسي آنها 

 

 

 

 

نام درس: متالورژي جوش 1                                                    تعداد واحد: 2

شماره درس:                                                                             تعداد ساعت:32           

نوع درس: نظري                                                                       درس پيشنياز: شيمي عمومي  

                                                                                                    درس همنياز:

سرفصل درس

 

- تعريف متالورژي جوشکاري و اهميت آن در صنعت     

- انواع فولادها و طريقه بدست آوردن آنها

- يادآوري ساختمان ماده

- خواص مکانيک فلزات

- خواص فيزيکي فلزات

- اثر گرم کاري در فولاد

- اثر سرد کاري در فولاد

- اثر عناصر آلياژي در آهن

- اثر عناصر آلياژي در آلومينيوم

- اثر عناصر در مس

- اکسيداسيون در آهن

- اکسيداسيون در فولاد

- روشهاي جلوگيري از اکسيداسيون در فولاد

 

 

 

 

نام درس:متالورژي جوش 2                                                                 تعداد واحد: 1+2

شماره درس:                                                                                          تعداد ساعت:48+32

نوع درس: نظري- عملي                                                                      درس پيشنياز: متالورژي جوش 1

                                                                                                                درس همنياز:

سرفصل درس

 

الف- نظري: (2 واحد، 32 ساعت)

- آشنائي با فلاکسها و انواع آن

- نقش سرباره در جوشکاري

- جوش هاي ساده در آهن

- جوش هاي ساده در فولاد

- چقرمگي در جوش

- عدم تابعيت فولاد از قوانين مکانيکي در حين عمل جوشکاري و بعد از آن

- اثر عناصر آلياژي در شکستگي (گرم شکن، سرد شکن)

- مشکلات عمومي در حين اجراي جوشکاري

- مشکلات عمومي در حين اجراي پاسهاي متعدد جوش

- بررسي مشکلات ايجاد شده بدليل زمان سرد شدن

- عمليات حرارتي قبل از جوش و علل استفاده از آن

- ساختار ناحيه حرارت ديده (H.A.Z)

- جوشکاري فولادهاي ساده کربني  

 

ب- عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- بررسي چگونگي تشکيل سرباره و نقش آن در حين جوشکاري دو قطعه فولادي

- بررسي چقرمگي در جوشکاري دو قطعه فولادي

- بررسي عناصر آلياژي در شکستگي دو قطعه فولادي جوشکاري شده

- انجام پاسهاي متعدد جوش روي دو قطعه و بررسي پارامترها و مشکلات اين عمل

- بررسي ناحيه حرارت ديده (HAZ) پس از جوشکاري يک قطعه فولادي

- انجام عمليات حرارتي قبل از جوشکاري دو قطعه کوچک فولادي

 

 

 

 

نام درس: آزمايشگاه متالوگرافي                                                  تعداد واحد: 1

شماره درس:                                                                                   تعداد ساعت:32

نوع درس: عملي                                                                             درس پيشنياز: متالورژي جوش 1

                                                                                                          درس همنياز:

سرفصل درس

 

عملي: (1 واحدآزمايشگاهي، معادل 32 ساعت)

- آشنايي با اصول متالوگرافي و نمونه برداري از قطعات مختلف، قالب گيري نمونه و مانت کردن (مانت سرد و گرم) پرداخت و پوليش نمونه، اچ کردن شيميايي، بررسي مقطع زير ميکروسکوپ

- بررسي ساختار کربني انواع فولادها (فولادهاي ساده کربني، کربن متوسط، پر کربن و فولادهاي آلياژي و ميکرو آلياژي)

- بررسي مقاطع جوشکاري (فلز پايه، منطقه جوش و مناطق تحت تاثير حرارت HAZ) بر اساس ساختارهاي مختلف و مواد متفاوت

- بررسي ساختار ميکروسکوپي فلزات غيرآهني (آلومينيوم، مس، نيکل و آلياژهاي انها) و انواع چدنها

 

 

 

 

نام درس: جوشکاري قوسي با الکترود                                     تعداد واحد: 2+3

شماره درس:                                                                                 تعداد ساعت:96+48    

نوع درس: نظري- عملي                                                             درس پيشنياز: کاربرد برق در جوشکاري

                                                                                                       درس همنياز: متالورژي جوش 1

سرفصل درس

 

الف) نظري: (3 واحد، 48 ساعت)

- مقدمه و تاريخچه جوشکاري

- اصول ايمني و حفاظت صنعتي در جوشکاري

- آشنائي با دستگاههاي جوش برق (رکتيفاير، ترانسفورماتور، ژنراتور)

- آشنائي با ساختمان اتمي جامدات، مايعات و گازها

- انبساط، انقباض و نقطه ذوب فلزات

- اثرات نيروي کششي و فشاري بر روي فلزات 

- چگونگي ايجاد قوس بين الکترود و قطعه کار

- آشنائي با ناحيه حرارت ديده در جوش (H.A.Z

- چگونگي ايجاد انحراف قوس و روشهاي جلوگيري از آن

- آشنايي با انواع الکترود و پوشش آنها

- تغييرات درجه حرارت در جوش

- ساختمان فلز جوشکاري شده

- اثر عناصر مختلف در جوشکاري

- جوشکاري در حالت تخت، عمودي و سقفي با پخ و بدون پخ

- آشنائي با جوشکاري لوله ها

 

ب) عملي: (2 واحد، 96 ساعت)

اشنائي با وسايل و ابزارهاي جوشکاري و طرز نگهداري آنها، راه اندازي دستگاه جوش، جوشکاري روي قطعه فولادي در حالت تخت بصورت مجزا، چگونگي روش روکش سازي، جوشکاري اتصالات گوشه اي و لب به لب در حالت تخت و عمودي بدون پخ، جوشکاري اتصالات گوشه اي و لب به لب در حالت تخت و عمودي با تهيه پخ، جوشکاري انواع لوله در حالات مختلف

 

 

 

 

نام درس: جوشکاري اکسي- استيلن                                                 تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                           تعداد ساعت:48+16  

نوع درس: نظري- عملي                                                                        درس پيشنياز:

                                                                                                                  درس همنياز: متالورژي جوش 1

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- ابزار و وسايل جوشکاري اکسي- استيلن  

- مشعلهاي جوشکاري اکسي- استيلن

- گازهاي مورد استفاده در جوشکاري اکسي- استيلن

- وسايل و ابزار مورد استفاده در جوشکاري اکسي- استيلن (کپسول اکسيژن، کپسول استيلن، مولد استيلن، ريگلاتورها)

- آشنائي با ساختمان شعله و انواع شعله ها در جوشکاري اکسي- استيلن

- جوشکاري پيش دستي و پس دستي

- چگونگي استفاده گاز در حالات مختلف

- آشنائي با انواع سيم جوش

- آشنائي با انواع سيم جوشها و فلاکسها

- اصول ايمني در جوشکاري اکسي- استيلن

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- آشنائي با وسايل و طرز نگهداري آنها

- چگونگي روشن و خاموش کردن مشعل و تنظيم شعله

- جوشکاري انواع اتصالات در حالت تخت، عمودي و سقفي

- جوشکاري لوله ها در حالات مختلف

- چگونگي بارگيري مولد استيلن و تخليه آن


 

 

 

 

نام درس: جوشکاري تحت پوشش گازهاي محافظ و پلاسما     تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                     تعداد ساعت:48+16

نوع درس: نظري- عملي                                                                 درس پيشنياز: جوشکاري قوسي با الکترود

                                                                                                           درس همنياز: جوشکاري اکسي- استيلن

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

جوشکاري MIG,MAG: مزايا و محدوديتها، روشهاي انتقال فلز، مولدهاي جوشکاري، سيستمهاي انتقال سيم، سيم جوشها، مانومترها، کپسولها، جوشکاري در حالات مختلف، اتصالات جوش، اصول ايمني

 

جوشکاريTIG : اصول کار فرآيند، روش کار، جريانهاي جوشکاري، ايجاد قوس اوليه توسط فرکانسهاي بالا، نازلها، الکترودهاي مصرف شدني و مصرف نشدني، گازهاي محافظ، سيلندرها، مانومترها، اصول ايمني، اتصالات، جوشکاري در حالات مختلف

 

جوشکاري پلاسما:

ابزار و وسايل جوشکاري، مشعلهاي جوشکاري، گازهاي محافظ، طرح اتصالات سوراخ کليد در جوش، الکترودهاي مصرف شدني

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

جوشکاري قطعات فولادي بصورت ساده و مرکب در حالات مختلف به روش MIG,MAG، جوشکاري انواع اتصالات به روش MIG,MAG در حالات مختلف و بدون تهيه پخ، جوشکاري اتصالات لبه اي بدون سيستم جوش با روش TIG، جوشکاري انواع اتصالات با پخ و بدون پخ در حالات مختلف با روش TIG، جوشکاري روي قطعات مختلف فولادي با روش پلاسما

 

 

 

 

 

نام درس: جوشکاري زير پودري، الکترو اسلاگ و سيم جوش فلاکس دار       تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                                                          تعداد ساعت:48+16

نوع درس: نظري- عملي                                                                      درس پيشنياز: جوشکاري قوسي با الکترود

                                                                                                                درس همنياز:

سرفصل درس

 

الف( نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- جوش زير پودري:

مزايا و محدوديتها، اصول فرآيند، سيم جوشها و سيستم تغذيه سيم، مولدهاي جوشکاري، فلاکسها، اتصالات، فيکسچرها، جوشکاري چند الکترودي

 

- الکترو اسلاگ:

مزايا ومحدوديتها، اصول کار، سيم جوشها، پودرها، مولدهاي جوشکاري، اتصالات و نگهدارنده هاي فلزي، وسايل خنک کننده 

 

- سيم جوش فلاکس دار:

اصول کار، مولدهاي جوشکاري، انبر الکترودها، سيم هاي فلاکس دار، سيستم تغذيه سيم، گازهاي محافظ، سيم جوشها، اتصالات

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- جوشکاري روي قطعات بصورت ساده و مرکب در حالت تخت با دستگاه زير پودري

- جوشکاري انواع اتصالات در حالت تخت با روش زير پودري با تهيه پخ

- جوشکاري اتصالات شکاف دار در حالت تخت با روش الکترو اسلاگ

- جوشکاري روي قطعات بصورت ساده و مرکب در حالت تخت بصورت ساده و مرکب با روش سيم جوش فلاکس دار

 

 

 

 

 

نام درس: جوشکاري مقاومتي                                              تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                            تعداد ساعت:48+16

نوع درس: نظري- عملي                                                        درس پيشنياز: جوشکاري قوسي با الکترود

                                                                                                  درس همنياز:

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- نقطه جوش: آشنائي با ماشينهاي تک فاز و سه فاز، مولد الکترودها، طرح الکترودها، ماشينهاي نقطه جوش، نيروي الکترودها

- جوش درزي: آشنائي با ماشينهاي جوش درزي، الکترودها (غلطک ها) نيروي غلطکها

- جوش زائده اي: آشنائي با ماشينهاي جوشکاري، الکترودها، نيروي الکترودها

- جوش جرقه اي: اصول فرآيند، تجهيزات، گيره ها و فيکسچرها، نيروهاي سربه سر

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- جوشکاري اتصالات فولاد معمولي با دستگاههاي مختلف (نقطه جوش، جوش درزي، جوش زائده اي و جرقه اي)

- جوشکاري اتصالات فولاد زنگ نزن با نقطه جوش

- جوشکاري اتصالات آلومينيوم با نقطه جوش

- جوشکاري اتصالات مس و آلياژهاي مس با نقطه جوش

 

 

 

 

 

نام درس: تکنولوژي جوشکاري فولادها و چدنها                  تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                               تعداد ساعت:48+16  

نوع درس: نظري- عملي                                                          درس پيشنياز: جوشکاري قوسي با الکترود

                                                                                                    درس همنياز: متالوژي جوش 1

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- تکنولوژي جوشکاري فولادهاي کربن دار قابل سخت شدن

- تکنولوژي جوشکاري فولادهاي آلياژي

- تکنولوژي جوشکاري فولادهاي مقاوم به حرارت

- تکنولوژي جوشکاري فولادهاي ابزار

- تکنولوژي جوشکاري چدن

- آشنائي مقدماتي با تکنولوژي جوشکاري فولاد زنگ نزن

- آشنائي با استانداردهاي جوشکاري

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- جوشکاري اتصال لب به لب فولادهاي کربن دار قابل سخت شدن

 - جوشکاري اتصال لب به لب فولادهاي آلياژي 

 - جوشکاري اتصال لب به لب فولادهاي مقاوم به حرارت

- جوشکاري اتصال لب به لب فولادهاي ابزار

- جوشکاري اتصال لب به لب فولادهاي زنگ نزن 

- جوشکاري اتصال لب به لب چدنها

 

 

 

 

 

نام درس: تکنولوژي جوشکاري فلزات غيرآهني                   تعداد واحد: 1+1

شماره درس:                                                                               تعداد ساعت:48+16           

نوع درس: نظري- عملي                                                          درس پيشنياز: جوشکاري قوسي با الکترود

                                                                                                     درس همنياز: متالورژي جوش 1

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- تکنولوژي جوشکاري آلومينيوم و آلياژهاي آهني

- تکنولوژي جوشکاري مس و آلياژهاي آن 

- تکنولوژي جوشکاري تيتان و آلياژهاي آن

 - تکنولوژي جوشکاري آلياژهاي مقاوم به حرارت    

- تکنولوژي جوشکاري آلياژهاي منيزيم

- تکنولوژي جوشکاري آلياژهاي نيکل  

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- جوشکاري اتصال لب به لب آلومينيوم و آلياژهاي آن  

- جوشکاري اتصال لب به لب مس و آلياژهاي آن  

- جوشکاري اتصال لب به لب تيتان و آلياژهاي آن

 - جوشکاري اتصال لب به لب آلياژهاي مقاوم به حرارت  

- جوشکاري اتصال لب به لب نيکل و آلياژهاي آن

 - جوشکاري اتصال لب به لب منيزيوم و آلياژهاي آن

 

 

 

 

 

نام درس: برشکاري بوسيله گاز وبرق                                تعداد واحد:1+1

شماره درس:                                                                         تعداد ساعت:48+16           

نوع درس: نظري- عملي                                                      درس پيشنياز: جوشکاري  قوسي با الکترود

                                                                                                درس همنياز: جوشکاري اکسي- استيلن

سرفصل درس

 

الف) نظري: (1 واحد، 16 ساعت)

- مشعلهاي برشکاري دستي با گاز

- شرايط اصلي برشکاري با گاز

- آشنائي با مانومترها، کپسولها و سر مشعل هاي مخصوص

- روش برشکاري

- برشکاري فولادهاي ضخيم

- برشکاري فولادهاي نازک

- برشکاري چدني

- آشنائي با دستگاههاي برش اتوماتيک

- برشکاري با قوس و هواي فشرده (الکترود گرافيتي)

- کاربرد برشکاري با قوس و هواي فشرده (الکترود گرافيتي)

- آشنائي با وسايل برشکاري با الکترود گرافيتي

- آشنائي با برشکاري زير آب

 

ب) عملي: (1 واحد، 48 ساعت)

- برشکاري قطعات مختلف فولادي بصورت ساده و مرکب بوسيله برشکاري گاز

- برشکاري يک قطعه چدني بوسيله برشکاري گاز

- برشکاري بوسيله الکترود گرافيتي

- شيارزني بوسيله الکترود گرافيتي

- از بين بردن عيوب جوش بوسيله برشکاري قوسي و هواي فشرده

 


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.