يکشنبه 24 آذر ماه 1398 ساعت 06:21
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=4RZrHe7F%2fqkjwzsouGVJp8A26HKPSRWJRD0zJUTITurDvlEDPbIP3Wy5nmwVcO9ojHyHIPGHUvUF25aSvW3ayV2feNHELl9BvJHDlb%40h6Og%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=VjWoCk2fji%2f0ARE0GNr9M380fiX4WwXF6iWlSX9LRC9reAFK8sZeZA7hmHD28dB9sjg7HYmAYiC5tsGR5U4HOy5pUWTwfDVi5eYpA%2fF%2fM10%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=TpyIqhfHY6pGos1%40tqmO8p2ffT03ivBRnL3mpw9A7%40fcz0EkatvNTqJtWb5l2bRZI27shnGAQX9S3ks8QORhBOPq%40kHqNU1qMQokvAH51tw%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=6leStTxHgqaDiqnP54HDqh65POJSWh9qI9F5kaIdSARtyxe5vv%2f0AafnY3DWXiRVs8kUCe03X64KWT1wNcBLP4Oqt%40bF0%2fKBuP8Wv4Yvir0%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=0ULsyOlcojqtDveepwcAau59kAo%2f6tdh9Vi7bZZ8ht1pg9c%2fBWjZUpgGzMvBImhpTbZEg091lUnVHEUD5XwBkI3tXDlUj1i2A1Q3nxfkCB4%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.