يکشنبه 11 خرداد ماه 1399 ساعت 17:01
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=MCUXCXMYNzViXRwIbF%404GTakqQyKrEwKpK8D3VX6H%2flRMEmVMuVWgcFdXF48xwrcCBC6EZElpdgQaPffxZiSFcimqKHlzbhDDxPaC5pon84%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=GFsYDovvaLsbcIlsSX39WxByh3aSKGaeNhbDKTXZJlrGuPcdg%400riF7LZrTWonxLSRLhOJKQv3ItovFovmbPO38tszhPuwx9zwAsUsQuJec%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=nHBJtCHxT3WY8pWRpMS3MNycA7YNIdEQW9fG47ddCti5ONBsWx%2f2OaY4tg%40V9%40h2TJ%40xtKFMxpzTlOwWtGV2NOKtjPFVH1cJzplYpx5ZgS0%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=%2fVOc1Ct2swZo7xW0GijewHPwZJMNwZ9s2B3Z%2f761jUNHcLCCMr4IcFBQTo976JX0CDWY%2fCxUZGXB7%408yJCw8fQupvuXN1nTZm22dO4Dt46E%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=vj6XCh9Dwy2BZrTh2QIChZaVQE7HIubOBcAQJmiWkYIbsOFSBVa8KdUaOGuDS53L6i5mTV6%40WKNfTvLeAuBDsXYGBh3PkIPuzyMNmvY10Cc%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.