يکشنبه 5 خرداد ماه 1398 ساعت 06:02
گروه مهندسي فناوري اطلاعات
همايش روز معلم و گراميداشت ياد و تفکر استاد مطهري
/pageId/2261/?query=rfG4q%2fVObapTojCuu2iLPblj4QMfkuJea0VuAE2cYQ0uzJCPgDmTopjG6zDC9iwJJun3mpGCiKvkfOrTpCe1A4e0YYuqELbvcVJ2jezElvs%3d اين مراسم در روز يکشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه درسالن همايش هاي بسطامي مجتمع آموزش عالي بم...
انجمني براي دانشجويان فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=oQjRKX%2fA3WPpyQM0wxerK%2fXZROZVPgbkoHYcTvSrl1Thky%40QrUJKIVsWgIqZ1M5N9%2fFxqTuAW%40FZCP4DJg02BjKkMuhdPz%2fQkhUI3m%40E88Q%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات آماده پذيرش هرگونه انتقاد و پيشنهادي مي‌باشد.
دعوت به همکاري
/pageId/2261/?query=1sq1CCaS%40Q2KS0%40By7M9m4g%403VrPKZ7CNBB6nJcjXQRr7YU9kxr1DWNpcr00Uu1U1HCKbniZ%2fov1%406o1GgaaGHJ0cS4gckJZLnfJHWlb%2f5Q%3d انجمن علمي فناوري اطلاعات برگزار مي‌نمايد؛ خدمات کامپيوتري براي همه دانشجويان مجتمع.
انجمن علمي فناوري اطلاعات در سال 1394
/pageId/2261/?query=N4EzzjL9mK9kYjgRx5F1d1lCipcrEv20mQfYwZMxvCrgIasSPY%2f5iDz7OR0B3qx84799h33SyS7wuvNiYnox%2fhyQL%40%40GmjIxvTeoLo8WhmE%3d مختصري از فعاليت هاي انجام شده توسط انجمن در سال 1394
نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات
/pageId/2261/?query=hMxjE2kv0qWtL5Kvt7bQ9ugD5dhg03Qp%2fyLkWoo5kznXrQ6IgT2fpqtRDAauLZr0KZnnvl2qgAdM%2fjZ5%40NVtUHjdM3H7Z8RTyyWF4iEpLWA%3d اولين شماره نشريه انجمن علمي فناوري اطلاعات هم زمان با کنفرانس محاسبات تکاملي وهوش تجمعي منتشر شد


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.