جمعه 14 آذر ماه 1399 ساعت 13:49
گروه زبان خارجي

نام ونام خانوادگي : آناهيتا اميرشجاعي
رشته و گرايش : زبان انگليسي  - مترجمي زبان انگليسي
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : amirshojaiana@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : اميد جعفري
رشته و گرايش : زبان انگليسي- مترجمي زبان انگليسي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : omid.jafari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني
رشته و گرايش : زبان انگليسي - مترجمي زبان انگليسي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :  marziyehkhalilizadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ابراهيم ساماني
رشته و گرايش : زبان انگليسي - آموزش زبان انگليسي
مرتبه :  استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : samani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سارا عطارزاده
رشته و گرايش : زبان انگليسي -زبانشناسي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : atarzadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : روح الله نعمت اللهي
رشته و گرايش : زبان فرانسه
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.