يکشنبه 24 آذر ماه 1398 ساعت 07:07
گروه زبان خارجي

نام ونام خانوادگي : سارا عطارزاده
رشته و گرايش : زبان - زبانشناسي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : atarzadeh@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.