پنجشنبه 2 فروردين ماه 1397 ساعت 08:19
گروه زبان خارجي

نام ونام خانوادگي : سارا عطارزاده
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : atarzadeh@bam.ac.ir



کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2018 Bam University. All rights reserved.