جمعه 8 ارديبهشت ماه 1396 ساعت 12:43
وب سايت مرکزي
اعضاي هيات علمي صفحه اول /

نام ونام خانوادگي : علي آزادمنش
رشته و گرايش : زبان و ادبيات فارسي - زبان و ادبيات فارسي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : azadmaneshali10@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : امير عباس ابويي
رشته و گرايش : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : abouei@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : بيژن امامي پور
رشته و گرايش : رياضي - هندسه
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي
پست الکترونيک : emamipour.bijan@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : آناهيتا اميرشجاعي
رشته و گرايش : زبان  - مترجمي
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : amirshojaiana@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : فاطمه باراني
رشته و گرايش : مهندسي کامپيوتر - نرم افزار
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضيات و محاسبات
پست الکترونيک : f.barani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : آرشين بختياري
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي - بازاريابي گردشگري
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bakhtiari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : مرتضي بذر افشان
رشته و گرايش : مديريت جهانگردي - برنامه ريزي توسعه
مرتبه :  مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : bazrafshan@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : اميد جعفري
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : omid.jafari@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي :  سيد محمد جعفريان
رشته و گرايش : مهندسي مکانيک - تبديل انرژي
مرتبه : مربي
دانشکده : فني و مهندسي
پست الکترونيک : jaafarian_mohammad@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : ايرج جلالي
رشته و گرايش : تاريخ ايران - دوره اسلامي
مرتبه : استاديار
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک : jalali@bam.ac.ir
وب سايت :  http://bam.ac.ir/irajJalali
نام ونام خانوادگي : مهرداد خزلي
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک :
نام ونام خانوادگي : مرضيه خليلي زاده گنجعليخاني
رشته و گرايش : زبان - مترجمي
مرتبه : مربي
دانشکده : گردشگري
پست الکترونيک :  marziyehkhalilizadeh@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : علي دريجاني
رشته و گرايش : رياضي کاربردي - آناليز عددي
مرتبه : استاديار
دانشکده : رياضي و محاسبات
پست الکترونيک : a.darijani@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : محمد علي رياحي
رشته و گرايش : معارف - نهج البلاغه
مرتبه : مربي
دانشکده :
پست الکترونيک : m.riahi@bam.ac.ir
نام ونام خانوادگي : سيد فرهاد سجاديان
رشته و گرايش :
مرتبه :
دانشکده :
پست الکترونيک : fsajadiyan@yahoo.com
                                                                                    صفحه اول       صفحه دوم       صفحه سوم


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.