سه شنبه 4 آذر ماه 1399 ساعت 12:31
ابوصالح نادري
فعاليت هاي پژوهشي / پايان نامه و رساله /

عناوين پايان نامه ها در دوره تحصيل

رديف

دوره تحصيلي

عنوان

نام استاد راهنما

نمره

1

کارشناسي

تحليل ديناميکي گيربکس با نسبت دور پيوسته

دکتر مجيد فولادي (مرتبه علمي: دانشيار)

17.5

2

کارشناسي ارشد

ارائه پاسخ تحليلي براي کمانش ورق‌هاي قطاعي ساخته شده از مواد هدفمند تحت بار فشاري يکنواخت

دکتر عليرضا سعيدي (مرتبه علمي: استاد)

19.9

3

دکتري

بررسي کمانش و رفتار پس‌کمانش ورق‌ها بر اساس تئوري الاستيسيته غيرمحلي با کاربردهايي براي نانو ورق‌هاي گرافين

دکتر عليرضا سعيدي (مرتبه علمي: استاد)

19.7

مشاوره و راهنمايي پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي

رديف

عنوان تز يا پايان نامه

تز دکتري يا پايان نامه کارشناسي ارشد

نام دانشجو

زمان دفاع

دانشگاه

1

اثر بارهاي درون صفحه‌اي بر فرکانس‌هاي طبيعي ورق‌هاي مستطيلي متخلخل

پايان نامه کارشناسي ارشد

محمد مهدي مهدوي

1396

شهيد باهنر کرمان

2

تحليل کمانش ورق هاي ارتوتروپيک مربعي تحت بارگذاري صفحه اي با اصلاح معادلات پايداري

پايان نامه کارشناسي ارشد

سلمان جلالي

1396

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جاويد

3

مطالعه تأثير تغيير شکل هاي قبل از کمانش بر پايداري ورق هاي ايزوتروپيک ضخيم تحت بارهاي صفحه اي روي بستر الاستيک

پايان نامه کارشناسي ارشد

احسان آذريان

1396

موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي جاويد

4

حل تحليلي کمانش ورق قطاعي ساخته شده از مواد متخلخل با لايه پيزوالکتريک

پايان نامه کارشناسي ارشد

معصومه صادقي 

1394

شهيد باهنر کرمان


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.