سه شنبه 4 آذر ماه 1399 ساعت 13:39
ابوصالح نادري
فعاليت هاي پژوهشي / گزارش هاي فني و طرح هاي پژوهشي /

رديف

عنوان طرح پژوهشي

محل انجام

تاريخ تکميل

تاريخ ارائه

اسامي همکاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)

سمت

(مجري و همکار)

1

بررسي علل و عوامل موثر در شکست چرخدنده‌هاي آسياي بال ميل کارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1388

1388

عليرضا سعيدي، سيد حسين منصوري، عماد جمعه‌زاده، ابوصالح نادري

همکار

2

بررسي علل شکست چرخدنده و پايش آن جهت جلوگيري از رشد ترک در آسياي نيمه خودشکن ميدوک

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

1392

1392

عليرضا سعيدي، مسعود رضاييزاده، ابوصالح نادري، علي اسلامي

همکار

 3   طراحي و ساخت يک ربات انباردار با رويکرد بهبود عملکرد  مجتمع آموزش عالي بم  1396  1396   ابوصالح نادري، سيدحسام ناصحي  مجري


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.