سه شنبه 4 آذر ماه 1399 ساعت 13:13
ابوصالح نادري
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

رديف

نام کنگره

تاريخ

موضوع

محل برگزاري

ارائه سخنراني به صورت شفاهي يا پوستر

اسامي همکاران به ترتيب

(شامل نام متقاضي)

1

هفدهمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک

1388

تحليل خمش ورق‌هاي گرد ساخته شده از مواد با خواص هدفمند تحت بار غير متقارن محوري

دانشگاه تهران

ارائه شفاهي

عليرضا سعيدي، ابوصالح نادري، عماد جمعه‌زاده

2

هجدهمين کنفرانس سالانه بين المللي مهندسي مکانيک

1389

ارائه پاسخ تحليلي براي ورق‌هاي قطاعي نسبتاً ضخيم ساخته شده از مواد هدفمند

دانشگاه صنعتي شريف

ارائه شفاهي

ابوصالح نادري

3

نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران

1388

کمانش ورق‌هاي قطاعي ساخته شده از مواد با خواص هدفمند

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

ارائه شفاهي

ابوصالح نادري، عليرضا سعيدي

 

4

نهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران

1388

تحليل کمانش حرارتي ورق‌هاي حلقوي ساخته شده از مواد هدفمند با استفاده تئوري برشي مرتبه اول

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران

ارائه شفاهي

ابوالفضل حسني بافراني، عليرضا سعيدي، ابوصالح نادري

 5   مهندسي مکانيک و هوافضا  1396 اثر بارهاي درون صفحه‌اي بر ارتعاشات ورق‌هاي قطاعي حلقوي متخلخل  دانشگاه خوارزمي  ارائه شفاهي   محمدرضا کامرانفرد، ابوصالح نادري، عليرضا سعيدي


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.