چهارشنبه 1 بهمن ماه 1399 ساعت 06:52
گروه آمار

نام ونام خانوادگي : معراج عبدي
رشته و گرايش : آمار -
مرتبه : مربي
دانشکده : رياضي و محاسبات 
پست الکترونيک : me.abdi@bam.ac.irکليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2021 Bam University. All rights reserved.