يکشنبه 22 تير ماه 1399 ساعت 22:57
سليمه قنبري


مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-99

ساعت/ روز   شنبه    يکشنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه  
7:30-9:30 مطالعه و پژوهش کارآفريني در گردشگري   امور کارآفريني و ارتباط با جامعه شوراي پژوهشي مطالعه و پژوهش
9:30-11:30 مطالعه و پژوهش   مشاوره دانشجويي  اصول حسابداري 1  اصول حسابداري 1 مطالعه و پژوهش
11:30-13:30      امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه کارآفريني در هتلداري اصول سازمان و مديريت     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه
 13:30-15:30     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه  شوراي گروه آموزشي   مشاوره دانشجويي     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه
 15:30-17:30  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش    کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.