جمعه 9 آبان ماه 1399 ساعت 14:08
سليمه قنبري


مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 99-00ساعت/ روز   شنبه    يکشنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه  
7:30-9:30 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش شوراي پژوهشي مطالعه و پژوهش
9:30-11:30   مشاوره دانشجويي   مشاوره دانشجويي طراحي ايجاد صنايع  اصول حسابداري 2 مطالعه و پژوهش
11:30-13:30      امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه  اصول حسابداري 2  اصول حسابداري 1 مطالعه و پژوهش
 13:30-15:30     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه  شوراي گروه آموزشي مطالعه و پژوهش طراحي ايجاد صنايع مطالعه و پژوهش
 15:30-17:30        کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.