سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 ساعت 23:22
سليمه قنبري


مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي نيمسال اول سال تحصيلي 98-99ساعت/ روز   شنبه    يکشنبه  دوشنبه سه شنبه  چهارشنبه  
7:30-9:30 مطالعه و پژوهش مطالعه و پژوهش   امور کارآفريني و ارتباط با جامعه جلسه شوراي پژوهشي مطالعه و پژوهش
9:30-11:30  اصول حسابداري 2 طراحي ايجاد صنايع طراحي ايجاد صنايع   مشاوره دانشجويي مطالعه و پژوهش
11:30-13:30      امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه  اصول حسابداري 1     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه
 13:30-15:30   مشاوره دانشجويي  جلسه شوراي گروه آموزشي  اصول حسابداري 2 مطالعه و پژوهش     امورکارآفريني و ارتباط با جامعه
 15:30-17:30  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش  مطالعه و پژوهش    کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.