جمعه 9 آبان ماه 1399 ساعت 13:08
سليمه قنبري
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات مجله /
متن

پرورش خلاقيت، زمينه اي براي بروز ويژگي هاي کارآفرينانه کودکان، فصلنامه علمي تخصصي کودک و روان، پذيرش

 شناسايي شاخصهاي ارزيابي برنامه هاي آموزش کارآفريني در مقطع ابتدايي با تاکيد بر مهارتهاي کارآفرينانه، فصلنامه علمي تخصصي کودک و روان، پذيرش


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.