سه شنبه 4 آذر ماه 1399 ساعت 13:12
سعيد رضا عرب
 دانشجوي دکتري مهندسي فناوري اطلاعات- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سبزوار
کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات- گرايش شبکه هاي کامپيوتري-دانشگاه صنعتي اميرکبير
کارشناسي علوم کامپيوتر-دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.