دوشنبه 5 آبان ماه 1399 ساعت 13:40
اميد جعفري

مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97

دانشکده : گردشگري          گروه آموزشي : زبان هاي خارجي


ساعت روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

تحقيق و پژوهش ترجمه متون اقتصادي تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش

9:30-11:30

ترجمه متون ساده تحقيق و پژوهش اصول و روش تحقيق 1 ترجمه شفاهي 1

11:30-13:30

تحقيق و پژوهش ترجمه نوار و فيلم تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش 

13:30-15:30

ترجمه اسناد و مکاتبات 1 تحقيق و پژوهش تحقيق و پژوهش ترجمه شفاهي 1

15:30-17:30

بررسي آثار ترجمه شده اسلامي 1

17:30-19:30


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.