سه شنبه 8 مهر ماه 1399 ساعت 22:36
اميد جعفري
فعاليت هاي پژوهشي / مقالات کنفرانسي /

 

عنوان مقالات

تاريخ ارائه

عنوان کنفرانس

ادبيات تطبيقي و سينما و ترجمه: بررسي تطبيقي رمان شبهاي روشن فئودور داستايفسکي و فيلم اقتباسي شبهاي روشن فرزاد موتمن

شهريور 1393

همايش ملي ادبيات تطبيقي کرمانشاه

تفاوتهاي زبانشناختي و سبکي متون ادبي و علمي و کاربرد آن در ترجمه

مهر 1393

همايش ملي ادبيات و زبانشناسي بيرجند

بررسي موردي برخي تحريفات صورت گرفته در ترجمه قرآن به انگليسي

آذر 1393

همايش بين المللي ترجمه قرآن تهران

بررسي مقايسه اي تاثير جنسيت مترجم بر ترجمه قرآن

آذر 1393

همايش بين المللي ترجمه قرآن تهران

The Influential Educational Factors in Learning EFL

March 2015

National Interdisciplinary Conference on Current -Issues of English Language Teaching and  Learning -- Ahvaz

Varieties of Discursive Analyses & their Implication in Translation as a Communicative Act

May 2015

The International Conference on Challenges in ELT & English Literature __ Ahar

چگونه ميتوان بين تئوريهاي ترجمه و روشهاي نوين آموزش ترجمه رابطه اي موثر ايجاد کرد؟

بهمن 1394

سومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مطالعات زبان تهران

The Effect of Translation Studies on Comparative Literature

October 2016

International Congress on Language and  Literature -- Tehran

The Interference in Learning Preposition of English for Persian Learner

October 2016

International Congress on Language and Literature -- Mashhad

The Role of Gender in Reading Skills of the Second Language Learning

November 2016

4th International Conference on Applied Research in Language Studies -- Tehran

آيا ترجمه ميتواند روشي مناسب براي آموزش زبان انگليسي در دانشگاهها باشد؟

آذر 1395

چهارمين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در مطالعات زبان تهران


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.