جمعه 24 آذر ماه 1396 ساعت 08:02
محمد رضا محمد آبادي

مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال اول سال تحصيلي 94-93

دانشکده : فني و مهندسي             گروه آموزشي : مهندسي مکانيک


ساعت روز

شنبه

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9:30 -7:30

9:30-11:30

11:30-13:30

13:30-15:30

15:30-17:30

17:30-19:30
کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2017 Bam University. All rights reserved.