چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399 ساعت 15:27
سيد محمد جعفريان

مجتمع آموزش عالي بم

برنامه هفتگي استاد در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

دانشکده : فني مهندسي         گروه آموزشي :  مهندسي مکانيک


روز / ساعت

7:30-9:30

9:30-11:30

11:30-13:30

13:30-15:30

15:30-17:30

17:30-19:30

شنبه

انجام امور اداري
شوراي فرهنگي
انجام امور اداري
انجام امور اداري
مطالعه و تحقيق
مطالعه و تحقيق

يکشنبه

انجام امور اداري
شوراي آموزشي
شوراي گروه آموزشس
مشاوره دانشجويي
مطالعه و تحقيق
مطالعه و تحقيق

دوشنبه

انجام امور اداري
شوراي هيات رئيسه
انجام امور اداري
مشاوره دانشجويي
مطالعه و تحقيق
مطالعه و تحقيق

سه شنبه

شوراي پژوهشي
انجام امور اداري
انجام امور اداري
مشاوره دانشجويي
مطالعه و تحقيق
مطالعه و تحقيق

چهارشنبه

انجام امور اداري
انجام امور اداري
مشاوره دانشجويي
مشاوره دانشجويي
------
------

پنجشنبه


 

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.