چهارشنبه 22 مرداد ماه 1399 ساعت 16:27
سيد محمد جعفريان
فعاليت هاي آموزشي / پروژه هاي کارشناسي /
پروژه هاي پاياني دانشجويان دوره کارشناسي:
  • بررسي رادياتور آسماني و عوامل موثر بر راندمان آن
  • محاسبه عددي توزيع دماي پايدار در يک حجم در شرايط مرزي مختلف با استفاده از روش تفاضل محدود 
  • بررسي جريان سيال پيرامون پره هاي پمپ آب کولر آبي با استفاده از نرم افزار فلوئنت 
  • بررسي تجربي سيستمهاي سرمايش ترکيبي تبخيري تراکمي 
  • بررسي جريان تراکم پذير زير صوتي در نازل همگرا با استفاده از نرم افزار فلوئنت 
  • بررسي نقطه جدايش جريان دوبعدي حول يک استوانه با مقطع مربع در رژيمهاي مختلف جريان با استفاده از نرم افزار فلوئنت

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.