شنبه 26 مرداد ماه 1398 ساعت 18:23
سيد محمد جعفريان
فعاليت هاي پژوهشي / گزارش هاي فني و طرح هاي پژوهشي /
طرح پژوهشي:
  • طراحي و ساخت سيستم تبخير مستقيم مجهز به پيش سرمايش تراکمي (مجري طرح، 1396)
  • امکان سنجي و بررسي استفاده از انرژي خورشيدي در مصارف برق مجتمع آموزش عالي بم (همکار طرح، 1396)

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2019 Bam University. All rights reserved.