پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398 ساعت 17:43
سيد محمد جعفريان
کارشناسي: مهندسي مکانيک دانشگاه شهيد باهنر کرمان (از سال 1380 لغايت 1385)
کارشناسي ارشد: دانشگاه سيستان و بلوچستان (از سال 1385 لغايت 1388)

کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.