چهارشنبه 9 مهر ماه 1399 ساعت 00:56
مينا ميرحسيني

دانشجوي دکتري علوم کامپيوتر، دانشگاه شهيد بهشتي تهران

کارشناسي ارشد علوم کامپيوتر، گرايش سيستم هاي هوشمند، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

کارشناسي مهندسي کامپيوتر، گرايش سخت افزار، دانشگاه شهيد باهنر کرمان


کليه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مجتمع آموزشی بم می باشد
Copyright @2012-2020 Bam University. All rights reserved.